Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Vakances
 
 
 
Valsts Vides dienesta ģenerāldirektors
20.02.2019

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz

VALSTS VIDES DIENESTA ĢENERĀLDIREKTORA amatu

 

Prasības pretendentiem:

 • nevainojama reputācija;
 • atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, vēlams, ekonomikas, tiesību, vides vai dabas zinātņu jomā. Vēlams maģistra grāds kādā no minētajām jomām;
 • vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze organizācijas vadītāja amatā  vai citā vadošā amatā organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā, ar vismaz 40 (četrdesmit) padotajiem darbiniekiem, kas iegūta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā (lūdzam norādīt CV pie attiecīgā amata vadīto darbinieku skaitu);
 • starptautiska un/vai starpresoru sadarbības pieredze (lūdzam norādīt CV konkrētus piemērus);
 • izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu, budžeta plānošanu;
 • izpratne par vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas uzraudzības un kontroles nodrošināšanu;
 • angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr;
 • teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • sistēmiska pieeja jautājumu risināšanā un spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās;
 • veiksmīga pārmaiņu vadības pieredze (lūdzam norādīt CV vismaz divus pārmaiņu piemērus, kad sasniegts pārmaiņu rezultāts).

 

Piedāvājam:

 • atbildīgu un sarežģītu darbu, kam raksturīgs plašs mērogs un liels darba apjoms;
 • mēnešalgu 2353 euro pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, kā arī papildu samaksu par sasniegtiem darba rezultātiem;
 • iespēju ar savu aizrautību, uzņēmību un drosmi iedvesmot līdzcilvēkus sasniegt labāko iespējamo rezultātu;
 • profesionālās attīstības iespējas, piedaloties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā.

Valsts vides dienesta darbības stratēģija 2018.-2020. gadam ir pieejama Valsts vides dienesta tīmekļvietnē.[1]

No 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja.[2]
Pretendentu atlase tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība".

Pretendentiem, kuri tiks aicināti uz atlases procesa otro kārtu, būs jāprezentē arī savs redzējums par Valsts vides dienesta darbības prioritātēm un attīstību.

Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, komandas vadīšana, pārmaiņu vadīšana.

 

Pretendentiem līdz 2019. gada 11. martam lūdzam iesniegt Valsts kancelejā šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, norādot motivāciju ieņemt Valsts vides dienesta ģenerāldirektora amatu. Pieteikuma vēstulē iekļauj norādi, ka uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi un apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

2) pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (vēlams atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv).

Ja dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūta uz e-pasta adresi konkurss@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi "Pieteikums Valsts vides dienesta ģenerāldirektora amata konkursam".

 

Ja dokumentus iesniedz personīgi Valsts kancelejā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā), tos ievieto slēgtā aploksnē, uz tās norādot "Pieteikums Valsts vides dienesta ģenerāldirektora amata konkursam". Obligāta prasība – pretendents aploksni ar dokumentiem iesniedz atbildīgajam Valsts kancelejas speciālistam, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku (tālr. 67082932).

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts kanceleja informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kanceleja (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts kancelejā, aicinām apmeklēt Valsts kancelejas tīmekļvietnes saiti http://www.mk.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade

Tālrunis uzziņām 67082932 (Katri Vintiša, Valsts kanceleja).[1] Valsts vides dienesta darbības stratēģija 2018.-2020. gadam. Pieejams: http://www.vvd.gov.lv/par-mums/darbibas-strategija/

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
17.05.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta