Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Starptautiskā sadarbībaStarpvalstu sadarbība
 
 
 
Starpvalstu sadarbība

Latvijas un Igaunijas starpvaldību komisija pārrobežu sadarbības veicināšanai

2018.gada 10.oktobrī Igaunijā, Tallinā,  apvienoto ministriju ēkā (Ühishoone, Suur-Ameerika 1) notiks Latvijas - Igaunijas starpvaldību komisijas 7.sēde, kuras laikā tiks pārrunāti abu valstu divpusējās sadarbības aktuālie jautājumi un turpmākās sadarbības attīstības virzieni.

Pasākuma programma.

Šajā sanāksmē tiks pausts Latvijas viedoklis par Latvijas - Igaunijas starpvaldību komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem, atbilstoši Ministru kabinetā 2018.gada 2.oktobrī ar protokollēmumu Nr.45 30§ apstiprinātajam Informatīvajam ziņojumam „Par Latvijas viedokli Latvijas–Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2018.gada sēdē".

Saskaņā ar Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisijas nolikumu, tās izveidošanas mērķis ir vienoties par kopīgiem pasākumiem un aktivitātēm, kas palīdz nodrošināt brīvu darbaspēka, preču, pakalpojumu un kapitāla kustību Latvijas un Igaunijas pārrobežu reģionos, grozot vai papildinot attiecīgos tiesību aktus un/vai noslēdzot vienošanos starp valstīm.
Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisijas priekšsēdētājs no Latvijas puses ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, komisijas sastāvā ir pašvaldību vadītāji, plānošanas reģionu pārstāvji un nozaru ministriju speciālisti. Savukārt no Igaunijas puses komisiju vada Igaunijas Valsts pārvaldes ministrs.

Pēdējā Latvijas - Igaunijas starpvaldību komisijas sēdē, kas notika 2017. gada 10.martā Smiltenē, Latvijā tika pārrunāti un pieņemti lēmumi par Latvijas un Igaunijas divpusējās sadarbības aktuāliem jautājumiem transporta, veselības aprūpes un nodokļu aplikšanas jomā, atzīmējot, ka svarīgi ir meklēt jaunas sadarbības iespējas SVK ietvaros.

 

Baltijas valstu ministru, kuri atbild par reģionālās attīstības un pašvaldību jautājumiem, sanāksme

Baltijas valstu aktualitātes reģionālās attīstības un pašvaldību jomās jau kopš 1995. gada tiek pārrunātas Baltijas valstu ministru, kuri atbild par reģionālo attīstību un pašvaldību jautājumiem, sanāksmēs.

Pēdējā ikgadējā sanāksme notika 2017. gada 19.-20. oktobrī Anīšķos, Lietuvā. Tās laikā Baltijas valstis pārrunāja aktualitātes reģionālajā politikā, diskutēja par notiekošajām teritoriālām reformām un pašvaldību aktualitātēm, kā arī apmainījās pieredzē kvalitatīvu publisko pakalpojumu attīstīšanā.

Savukārt iepriekšējā sanāksmē, kas notika 2016. gada 6. - 7. oktobrī Bauskā, Latvijā, ministri un atbildīgie eksperti apmainījās viedokļiem un dalījās pieredzē par Eiropas Savienības fondu atbalsta programmu ieviešanas progresu 2014. – 2020. gadam, piekrastes zonas attīstību un perspektīvām, pakalpojumu pieejamību reģionos, kā arī administratīvi teritoriālās struktūras pilnveides plāniem.

 

Baltijas vides ministru neformālā sanāksme

Pēdējā ikgadējā Baltijas vides ministru sanāksme Baltijas Ministru padomes Vides komitejas ietvaros notika 2018. gada 23. – 24. maijā Viļņā, Lietuvā. Baltijas valstu vides ministri un eksperti apmainījās viedokļiem un dalījās pieredzē par nacionālo enerģētikas un klimata plānu izstrādi, gatavošanos jaunajam ES daudzgada budžeta plānošanai un HABITAT direktīvas ieviešanu. Tāpat valstis diskutēja par Direktīvas par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem ieviešanu.

Savukārt iepriekšējā sanāksmē, kas notika 2016. gada 12.-13. maijā Liepājā, Latvijā, Baltijas valstis apmainījās viedokļiem un dalījās pieredzē par ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tai skaitā par Eiropas Savienības Ūdens pamatdirektīvas ieviešanu, upju baseinu apsaimniekošanas plānu sagatavošanu un īstenotajiem pasākumiem plūdu risku samazināšanai un novēršanai. Tāpat sanāksmes dalībnieki diskutēja arī par klimata pārmaiņu politikas jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot jautājumam, kā nodrošināt Baltijas valstu īpašās situācijas ņemšanu vērā Eiropas Savienībā 2030. gada mērķa siltumnīcefekta gāzu ierobežošanai pārdalē starp dalībvalstīm.

Diskusiju noslēgumā Baltijas valstu ministri parakstīja deklarāciju par vienotu nostāju Klimata un enerģētikas ietvara 2030. gadam ieviešanas jautājumos. Tajā Baltijas valstis aicina Eiropas Komisiju ņemt vērā valstu īpašo situāciju politikas veidošanā. 

 

Latvijas –Lietuvas  starpvaldību pārrobežu sadarbības komisija

Latvijas - Lietuvas starpvaldību pārrobežu sadarbības komisija ir izveidota, lai veicinātu sociālekonomisko attīstību un kopēju stratēģisko mērķu sasniegšanu, kā arī sekmētu reģionu sadarbību specifisko pierobežas teritoriju problēmu risināšanā un sadarbības virzienu noteikšanu.
Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas priekšsēdētājs no Latvijas puses ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs, komisijas sastāvā ir pašvaldību vadītāji, plānošanas reģionu pārstāvji un nozaru ministriju speciālisti. Savukārt no Lietuvas puses komisiju vada Lietuvas Iekšlietu vice- ministrs.

Pēdējā Latvijas – Lietuvas starpvaldību komisijas sēdē, kas notika 2017. gada 18.oktobrī Kroņaucē, Tērvetes nov., Latvijā tika pārrunāti un pieņemti lēmumi par Latvijas un Lietuvas divpusējās sadarbības aktuāliem jautājumiem transporta, valsts robežas uzturēšanas, veselības, nodarbinātības, klimata pārmaiņu un citās jomās.

Detalizētāka informācija par sēdē izskatītajiem jautājumiem ir pieejama ar Ministru kabinetā 2018.gada 13.martā ar protokollēmumu Nr.15 31§ apstiprinātajā Informatīvajā ziņojumā „Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas – Lietuvas Starpvaldību komisijā "

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
18.10.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta