Drukāt
Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošana
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 03.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/