Drukāt
Publiskais iepirkums

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu un pārejas noteikumu 9. punktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pircēja profils, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Šajā profilā tiek ievietota informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 03.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/