Drukāt
30.05.2006
“Praktiski paņēmieni un sadarbība izejvielu un produktu piegādes ķēdē metālapstrādes nozarē, risinot ar vidi saistītos jautājumus”
2006. gada 8- 9. jūnijs, Viesnīca „Lielupe”, Bulduru prosp. 64/68, Jūrmala, Latvija

Praktiski visiem uzņēmumiem vienlaicīgi ir jāizpilda daudz dažādu prasību - gan likumā noteiktās, gan sadarbības partneru un klientu vēlmes. To izpilde prasa daudz laika un resursu. Runājot par vides aizsardzības prasībām, līdz šim lielākā daļa uzmanības veltīta Eiropas Savienības prasību izpildīšanai lielajos uzņēmumos. Tai pat laikā nevajag aizmirst arī par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuru darbība kaut arī ir nozīmīgs valsts ekonomiskais balsts, tomēr atstāj ietekmi gan uz cilvēka veselību un vidi. Parasti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nav pietiekami daudz laika vai resursu, lai tie paši izsekotu un rastu pieejas visu prasību ievērošanai. Tāpēc ir svarīgi nostiprināt ciešāku sadarbību un pieredzes apmaiņu starp uzņēmumiem visā piegādes ķēdē, lai rastu labākus problēmu risinājumus un veicinātu uzņēmumu konkurētspēju, vienlaicīgi pilnveidojot videi draudzīgāku ražošanu.

Lai veicinātu metālapstrādes nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētību un sadarbību vides likumdošanas prasību īstenošanai un konkurētspējas sekmēšanai Baltijas valstīs, Baltijas Vides forums rīko semināru, kurā ir iekļautas šādas tēmas:

· Augstu vides standartu ievērošana un uzņēmumu pašdeklarēšanās paņēmieni;

· Iespējamie labas prakses risinājumi metālapstrādes nozarē vides aizsardzības jomā;

· Izejmateriālu piegādātāja ieguldījums ietekmes uz vidi samazināšanā: saziņa ar klientiem;

· Finansēšanas iespējas uzņēmumiem vides jautājumu risināšanai.

Seminārā aicinām piedalīties Baltijas metālapstrādes uzņēmumus un asociācijas; atbildīgās valsts institūcijas, piegādātāj- uzņēmumus un patērētājus, vides ekspertus un konsultantus. Plānotais dalībnieku skaits - aptuveni 50.

Seminārs tiek rīkots projekta “Metālapstrādes nozares mazo un vidējo uzņēmumu un nevalstisko organizāciju informētības un sadarbības palielināšana vides likumdošanas prasību īstenošanai un konkurētspējas sekmēšanai Baltijas valstīs”, (projektu finansiāli atbalsta „Phare 2003.gada Pārrobežu sadarbības programmas Baltijas jūras reģionā” un Vācijas Vides Fonds).

Kontaktinformācija par dalību seminārā:
Magda Garkalne
Tel: +371 7357557
magda.garkalne@bef.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/