Drukāt
17.06.2020
VARAM pieprasa paskaidrojumus Garkalnes novada pašvaldībai par publisko iepirkumu organizēšanu
Rīga, 2020. gada 17. jūnijā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pieprasījusi paskaidrojumus Garkalnes novada pašvaldībai par publiskajiem iepirkumiem par ceļu seguma remontdarbiem.
VARAM saņēmusi informāciju no Konkurences padomes par aizdomām, vai publiskie iepirkumi pašvaldībā notiek atbilstoši likumam. Kā norādīts saņemtajā vēstulē, pašvaldībā vairāku gadu garumā iepirkumos par ceļu seguma remontdarbiem uzvar viens un tas pats pretendents un iepirkumu piedāvājumos atsevišķās pozīcijās norādītas, iespējams, nepamatoti zemas cenas. Iesniegumā paustas bažas par aizliegtu vienošanos starp pakalpojuma sniedzēju un pašvaldību.

Izvērtējot minēto informāciju, VARAM secina, ka ir pārbaudāms, vai Garkalnes novada pašvaldība publiskos iepirkumus veikusi, ievērojot visas normatīvo aktu prasības.

Ministrija pašvaldību pārraudzības ietvaros ir pieprasījusi Garkalnes novada domes priekšsēdētājam līdz 2020. gada 2. jūlijam sniegt informāciju par pašvaldības iepirkumu komisijas darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par Garkalnes novada pašvaldības organizētajiem publiskajiem iepirkumiem, tostarp ministrija pieprasījusi informāciju par noslēgtajiem līgumiem ar pretendentiem un līgumu izpildes kontroli par laika posmu no 2015. gada 1. janvāra līdz šim brīdim.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305; 67026533,
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 08.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/