Drukāt
21.05.2020
Valsts vides dienests stiprina VUGD un Valsts policijas reaģēšanas spējas radiācijas negadījumos – dāvina radiācijas mēriekārtas
Ar mērķi stiprināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) un Valsts policijas (VP) spējas reaģēt uz radiācijas negadījumiem un īstenot neatliekamos pasākumus šādu negadījumu seku likvidēšanai un nodrošinātu personāla aizsardzību, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (RDC) ceturtdien, 2020. gada 21. maijā, VUGD un VP pārstāvjiem nodeva radiācijas mēriekārtu dāvinājumu.
VUGD īpašumā nodotas 8 radiācijas mēriekārtas un to papildaprīkojums, kas nodrošinās VUGD amatpersonu aizsardzību, veicot reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus, kā arī radiācijas avārijā cietušo iedzīvotāju, ēku, ceļu, tehnikas un dzīvnieku dezaktivāciju. Tāpat plānots, ka šīs mēriekārtas izmantots Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledža apmācību veikšanai.

Savukārt, VP īpašumā nodotas 5 mēriekārtas un  to papildaprīkojums, kas VP darbiniekiem ļaus identificēt bezsaimnieka jonizējošā starojuma avotus komersantu pārbaužu laikā, kā arī nodrošinās atbildīgo amatpersonu aizsardzību vadot pasākumus gadījumos, kad tiek atrastas nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeti un ir aizdomas, ka tie satur radioaktīvas vielas.

Radiācijas mēriekārtas un to papildaprīkojumu RDC ir saņēmis Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) nacionālā tehniskās sadarbības projekta LAT9014 “Enhancing Nuclear and Radiation Safety and Organizational Effectiveness of Regulatory Infrastructure” ietvaros. Projekta viens no mērķiem ir uzlabot Latvijas institūciju materiāli tehnisko bāzi, veicot neatliekamos reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām radiācijas drošības un kodoldrošības prasībām, un uzlabot apmācību procesu, kā arī pilnveidotu atbildīgo institūciju sadarbības iespējas Valsts katastrofu medicīnas plāna un civilās aizsardzības sistēmas ietvaros.

Tuvākajā laikā ar SAEA finansiālo atbalstu piegādātās iekārtas tiks nodotas arī Neatliekamajam medicīniskajam palīdzības dienestam. Savukārt pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas un piesardzības pasākumu COVID19 pandēmijas ierobežošanai pārskatīšanas, VVD RDC organizēs institūciju pārstāvju ievadapmācības par nodoto mēriekārtu un to papildaprīkojuma ekspluatāciju.

FOTO: https://failiem.lv/u/j7z4hf5d

 

Plašāka infomācija:
Kristīne Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Valsts vides dienests
Tel. +371 25780460/ 26417267
E-pasts: mediji@vvd.gov.lv
www.vvd.gov.lv
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/