Drukāt
Publikācijas un pētījumi

Attīstības plānošanas dokumenti

Publikācijas:

Publiskie gada pārskati

Pētījumi

Metodiskie materiāli

Citi dokumenti vides aizsardzības jomā

Semināru materiāli

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/