Drukāt
Dabas aizsardzības jomā Latvija ir pievienojusies šādām konvencijām:

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 14.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/starptautiskie_ligumi/