Drukāt
20.12.2019
Parakstīts ietvardokuments Latvijas un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras sadarbībai 2020. – 2025. gadam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Alda Ozola un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) ģenerāldirektora vietnieks un Tehniskās sadarbības departamenta vadītājs Dazhu Jangs 2019. gada 16. decembrī, apmainoties ar vēstuli, parakstīja Ietvardokumentu Latvijas valsts sadarbībai ar SAEA laika posmam no 2020. līdz 2025. gadam.

Ietvardokuments ir pamats vidēja termiņa sadarbības plānošanai starp Latviju un SAEA un nosaka prioritārās jomas, kurās kodoltehnoloģiju nodošana un tehniskās sadarbības resursi tiks novirzīti valsts attīstības mērķu sasniegšanai.

2020. – 2025. gada Ietvardokumentā noteiktas četras prioritārās jomas:

  • Radiācijas drošība un regulatīvā infrastruktūra
  • Zināšanu attīstība un pārvaldība kodolenerģētikas jomā
  • Cilvēku veselība
  • Atkritumu apsaimniekošana un vides monitorings

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 29.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/