Drukāt
20.12.2019
VARAM aicina pieteikties dalībai Vides konsultatīvajā padomē

Rīga, 2019.gada 20.decembrī – Turpinot sabiedrības iesaistīšanu vides aizsardzības politikas izstrādē un īstenošanā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina vides aizsardzības jomas biedrības un nodibinājumus deleģēt savus pārstāvjus dalībai Vides konsultatīvās padomes (padome) darbā 2020.gadā.

Lai izvirzītu savu pārstāvi dalībai padomes darbā, organizācijām, kuru mērķis saskaņā ar statūtiem ir vides aizsardzība, līdz 2020.gada 10.janvārim ir jāiesniedz iesniegums par pārstāvja deleģēšanu padomē, kā arī biedrības vai nodibinājuma valdes lēmumu par viena pārstāvja deleģēšanu darbam padomē.

Ikgadējās padomes vēlēšanas notiks saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.209.„Vides konsultatīvās padomes nolikums” minēto - 15 darba dienu laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Vides konsultatīvā padome tika izveidota 2003.gadā, kuru veido 20 biedrības un nodibinājumi, kas darbojas vides aizsardzības jomā. Tā ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī sadarbību un informācijas apmaiņu vides jomā starp valsts iestādēm, pašvaldībām un sabiedrību kopumā.

Vides konsultatīvā padome ir viens no vides politikas veidošanas procesa dalībniekiem un pārstāv vides organizāciju viedokli. Pateicoties padomes dalībai Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam tapšanā, tika iestrādāti būtiski mērķi vides stāvokļa uzlabošanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

Plašāk ar Vides konsultatīvās padomes darbību aicinām iepazīties VARAM mājas lapā sadaļā  /lat/lidzd/pad/vkp/?doc=2939, lūdzu skatīt iesnieguma paraugu zemāk.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar padomes koordinatori Ilzi Trušinsku pa tālruni 67026447 vai e-pastu: ilze.trusinska@varam.gov.lv.

Pievienotie faili:
 
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 17.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/