Drukāt
02.12.2019
Preses konferencē informēs par sugu aizsardzības plānu izstrādi

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) trešdien, 2019. gada 4. decembrī, aicina mediju pārstāvjus uz preses konferenci,  lai informētu par dabas skaitīšanas ietvaros notiekošo sugu aizsardzības plānu izstrādi.

Lai zinātniski pamatoti plānotu dažādu sugu aizsardzības pasākumus, eksperti Pārvaldes uzdevumā izstrādā aizsargājamo sugu aizsardzības plānus. Dabas skaitīšanas projekta laikā top pieci sugu aizsardzības plāni - sugu grupai “Roņi”, “Pūces”, “Dzeņveidīgie”, dīķa naktssikspārnim un platausainajam sikspārnim.

Plašāk par to, kādēļ sugu plāni nepieciešami un kādu informāciju atklāj par Latvijā mītošajām sugām, Dabas aizsardzības speciālisti un sugu plānu izstrādātāji informēs 4. decembrī plkst. 12.00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1. stāva zālē (Peldu iela 25, Rīga).

Dabas skaitīšana jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” visas paredzētās aktivitātes īstenos līdz 2023. gadam. Tā laikā eksperti ne tikai apseko dzīvotnes, bet arī gatavo individuālos noteikumus īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām un izstrādā sugu aizsardzības plānus.

Plašāka informācija:
Ilze Reinika
Dabas aizsardzības pārvalde
Dabas skaitīšanas vadītājas asistente
Tālr.: 27858275
E-pasts: ilze.reinika@daba.gov.lv
www.skaitamdabu.gov.lv
www.daba.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 14.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/