Drukāt
26.11.2019
Igaunijas kolēģi ieradās pieredzes apmaiņas vizītē par integrētajiem teritoriālajiem ieguldījumiem
Rīga, 2019.gada 26.novembrī – Latvijā pieredzes apmaiņas vizītē ieradās Igaunijas delegācija, lai iepazītos ar Latvijas līdzšinējo pieredzi un turpmākajiem plāniem pilsētu attīstīšanā un uzņēmējdarbības veicināšanā pašvaldībās, izmantojot Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu.

Pašlaik ES notiek aktīva gatavošanās nākamajam fondu plānošanas periodam un Igaunija ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā vēlas ieviest līdzīgu pieeju, kādu Latvija īsteno šajā plānošanas periodā. Latvijā republikas pilsētām kopš 2014.gada ir krietni lielākas iespējas sev nozīmīgāko projektu īstenošanā. Republikas pilsētas veic  ne tikai investīciju projektu to izstrādi un īstenošanu, bet arī Finanšu ministrijas deleģēto funkciju – investīciju projektu vērtēšanu.

Latvijā, īstenojot ES fondu 2014.-2020.gadam projektus uzņēmējdarbības veicināšanai reģionos, pašlaik ir radītas ap 1099 jaunas darba vietas un piesaistīti ap 140 miljonu EUR privātu ieguldījumu. Līdz 2023.gadam plānots radīt vismaz 5000 jaunas darba vietas un piesaistīt komersantu investīcijas vismaz 300 miljonu EUR apmērā.

Tāpat vizītes laikā delegācija klātienē apskatīja līdz šim Siguldas novadā īstenotos uzņēmējdarbības veicināšanas projektus, kas tapuši ar ES fondu atbalstu.

Igaunijas delegācijas sastāvā mācību vizītē piedalījās pārstāvji no Igaunijas Finanšu ministrijas, Ekonomikas un komunikāciju lietu ministrijas, Vides ministrijas un Igaunijas Republikas Valsts Apvienoto Pakalpojumu Centra. Savukārt Latviju pārstāvēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Rīgas pilsētas pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldības un Siguldas novada pašvaldības darbinieki.

Ar vizītes organizēšanu saistītie izdevumi tika finansēti no projekta Nr. 10.1.2.0/18/TP/004 „Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, 20200305
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

 

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 14.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/