Drukāt
30.10.2019
Seminārs "Dokumentu izstrādes procesa izmaiņas TAPIS sistēmā" 30.10.2019.
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/