Drukāt
05.11.2019
Latvijas-Igaunijas starpvaldību komisija apspriedīs pārrobežas sadarbības veicināšanu

2019.gada 6.novembrī Rīgā notiks Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai sēde, kurā tiks pārrunāti divpusējās sadarbības aktuālie jautājumi par veselības aprūpi pierobežas reģionos, pārrobežu dzelzceļa savienojuma Rīga-Tartu attīstību, savstarpējo pārrobežu glābšanas operāciju procedūru un plānu saskaņošanu, kopējās iepakojumu depozīta sistēmas izveides iespējām, prāmja savienojumu starp Sāremā salu un Kurzemi, kā arī par prioritāri rekonstruējamajiem pierobežas ceļa posmiem.

Šogad sēdi vadīs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Savukārt, Igaunijas pusi pārstāvēs Igaunijas Finanšu ministrijas Valsts pārvaldes ministrs Jāks Ābs (Jaak Aab), kurš ir starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdētājs. Komisijas sastāvā ir arī abu valstu nozaru ministriju speciālisti, plānošanas reģionu pārstāvji un pašvaldību vadītāji.

Tāpat sēdes darba kārtībai šogad ir izvirzīts jautājums, kas saistīts ar ģeodēziskās atskaites sistēmas vienādošanu Latvijas-Igaunijas robežas tuvumā.

Starpvaldību komisija ir izveidota ar mērķi vienoties par kopīgiem pasākumiem un aktivitātēm, kas palīdz nodrošināt brīvu darbaspēka, preču, pakalpojumu un kapitāla kustību Latvijas un Igaunijas pierobežas reģionos, grozot vai papildinot attiecīgos tiesību aktus un noslēdzot vienošanos starp valstīm.

Pēdējā Latvijas – Igaunijas starpvaldību komisijas sēde notika 2018. gadā Igaunijā Tallinā.

Starpvaldību komisijas sēdes notiek kopš 2004.gada un šogad norisināsies jau 15 sanāksme. Šo gadu laikā ir panāktas vienošanās par sadarbību vairākās aktuālās jomās, kur nepieciešama abu valstu iesaiste, piemēram, īpaša vienošanās par savstarpēju palīdzību neatliekamās medicīnas palīdzības pakalpojumu sniegšanai Latvijas un Igaunijas pierobežas apgabalos, nodrošinot iespējas saņemt akūtas veselības aprūpes pakalpojumus kaimiņvalstīs. Vēl jāatzīmē ceļu kvalitātes uzlabošanu labākai pārrobežu mobilitātei, kā arī ir uzsākta informācijas apmaiņa starp dažādu nozaru atbilstošajām institūcijām par abu valstu nacionālajām un reģionālajām stratēģijām.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 20200305; 67026533
prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 09.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/