Drukāt
08.10.2019
Jau otro reizi īstenos globālu Latvijas emigrantu un remigrantu aptauju

Latvijas Universitātes migrācijas pētnieku grupa 2019.gada 22. septembrī uzsākusi lielāko migrācijas tematikai veltīto aptauju, kurā tiek aicināti piedalīties gan tie tautieši, kas pastāvīgi vai daļēji dzīvo ārpus Latvijas, gan tie, kas pēc dzīves vai darba ārzemēs ir atgriezušies Latvijā. Šāda mēroga aptauja Latvijā tiek veikta jau otro reizi.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot, kā jūtas latvieši ārvalstīs. Padziļināti analizējot visdažādākās jomas, kas ir aktuālas migrantiem, tostarp veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, psiholoģisko labklājību, iekļaušanos darba tirgū, prasmju novērtēšanu ārvalstīs un Latvijā u.c.

Jaunā pētījumā uzmanība pievērsta tam, kā mainījušies no Latvijas izbraukušo cilvēku dzīves apstākļi un nākotnes plāni, kas ir mudinājis vai kas kavējis atgriezties Latvijā. Pētījuma centrā ir emigrantu un remigrantu labklājība.

Šajā aptaujā īpaši aicinām piedalīties trimdas latviešus un viņu pēctečus, jo pētījuma rezultāti tiks izmantoti, lai veiktu precīzāku Latvijas diasporas apjoma novērtējumu.

Anketa pieejama latviešu, krievu vai angļu valodā. Rēķinoties ar cilvēku aizņemtību, tiek piedāvāta iespēja aizpildīt īsāku vai izvērstāku anketas versiju.

Pētījums tiek īstenots Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta «Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā» ietvaros.

Pirmais šāda veida pētījums tika veikts 2014. gadā Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta «Latvijas emigrantu kopienas» ietvaros un tas kļuva par lielāko no vienas valsts izceļojušo iedzīvotāju aptauju Eiropā, kurā piedalījās 14068 cilvēki. Pateicoties ārvalstīs dzīvojošo atsaucībai, aptaujas rezultāti izraisīja plašu rezonansi Latvijas sabiedrībā un ļāva lauzt daudzus iesīkstējušus stereotipus par tautiešiem ārzemēs.

Aptaujas metodoloģija un rezultāti lika pamatus ne tikai sistemātiskai informācijas ieguvei par ārvalstīs dzīvojošo pieredzi, dzīves gaitām un Latvijas diasporu kopumā, bet aktualizēja arī nepieciešamību izprast remigrācijas procesus, iespējas un ierobežojumus, atgriešanās motivāciju, kas tika padziļināti pētīta LU projektā «Atgriešanās Latvijā».

Iepriekšējā pētījuma rezultātu kopsavilkums pieejams šeit (PDF).

Papildu informācija:

Inta Mierina
Latvija Universitātes
http://www.diaspora.lu.lv/eng/
http://migracija.lv/inenglish
inta.mierina@lu.lv
(+371) 25919309 


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/