Drukāt
24.09.2019
J. Pūce: ANO Klimata rīcības samitā Latvija pievienojās vairākām iniciatīvām
Pirmdien, 23.septembrī, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālsekretāra organizētā Klimata rīcības samita ietvaros, Ņujorkā, ASV, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!), pārstāvot Latviju, pievienojās vairākām klimata politikas un rīcības iniciatīvām, kā arī piedalījās augsta līmeņa diskusijā par klimata pārmaiņu ierobežošanu.

ANO Klimata rīcības samitā Latvija pievienojās trīs iniciatīvām, kas tika publiskotas samita laikā. Latvija pievienojās iniciatīvai par jauniešu iesaistīšanu Parīzes nolīguma mērķu īstenošanā, t.sk. politiku formulēšanā. Latvija pievienojās iniciatīvai par gaisa kvalitātes uzlabošanu un klimata pārmaiņu, un gaisa piesārņojuma politiku saskaņotības veicināšanu, kā arī iniciatīvai par klimata rīcības veicināšanu un partnerību veidošanu pasākumu īstenošanai reģionos, iesaistot visus pārvaldes līmeņus, t.sk. pilsētas.

Klimata rīcības samitā tiek prezentētas virkne iniciatīvu, tās izstrādātas deviņās tematiskajās jomās: emisiju samazināšana, sociālie un politikas virzītāji,  jaunieši un  publiskā mobilizācija, industrijas pāreja, infrastruktūra, pilsētas un vietējā rīcība, dabā balstīti risinājumi, noturīgums un pielāgošanās, klimata finansējums un oglekļa cenas noteikšana. 

Latvija sadarbībā ar Čehiju, Lietuvu un OECD organizēja augsta līmeņa diskusiju par klimata pārmaiņu ierobežošanu un labklājību. Diskusijas panelī runāja ministrs J. Pūce,  Čehijas vides ministrs, Lietuvas ārlietu ministrs un OECD ģenerālsekretārs. Tāpat tajā piedalījās arī augsta līmeņa pārstāvji no citām valstīm un starptautiskajām organizācijām. Ar klātesošajiem ministrs J. Pūce dalījās ar Latvijas pieredzi un izaicinājumiem transporta sektora emisiju samazināšanā un to, cik liela nozīme būs ilgtspējīga transporta attīstībai, kā arī digitālo risinājumu izmantošanai, klimata krīzes risināšanā.

Diskusija fokusējās uz to, kādā veidā Latvija var veicināt transporta sektora SEG emisiju samazinājumu, vienlaikus nepasliktinot iedzīvotāju labklājību. Tāpat tika apspriests jautājums par to, kādā veidā veicināt pāreju uz plašāku sabiedriskā transporta izmantošanu privāto automašīnu vietā. Tika pārrunāts arī jautājums par dabas resursu izmantošanu enerģijas ieguvē un izaicinājumiem lauksaimniecības sektorā SEG emisiju samazināšanā.

Lai sasniegtu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīguma mērķus, ir nepieciešama ekonomiku transformācija vēl nepieredzētā apmērā. Šīs transformācijas pamatā ir nepieciešamība pārdomāt prioritātes, kas virza mūsu lēmumus un politikas, lai nodrošinātu saskaņotību starp klimata un vispārējiem labklājības mērķiem.

OECD 20.septembrī publicēja ziņojumu “Klimata rīcības pastiprināšana: politiku fokusa maiņa caur labklājības prizmu”, kas ilustrē, kādā veidā klimata politiku ir iespējams skatīt caur labklājības prizmu, nodrošinot sinerģijas.

23. septembrī Ņujorkā, ASV sākās ANO klimata rīcības samits, tā mērķis ir veicināt un palielināt valstu apņemšanās un ambīcijas klimata pārmaiņu mazināšanā un Parīzes nolīguma īstenošanā. Parīzes nolīgums ir pirmā vispārējā pasaulēs mēroga vienošanās klimata jomā, kuru līdz šim ratificējušas 185 valstis, tajā skaitā arī Latvija. Šis samits ir viens no būtiskākajiem šogad notiekošajiem klimata pasākumiem, tajā piedalās pasaules valstu līderi, klimata aktīvisti, starptautisko organizāciju un uzņēmumu vadītāji. Lai pārrunātu aktuālo attīstību gan saistībā ar ES klimata politiku, gan arī  apmainītos ar pieredzi un spriestu par sadarbības iespējām klimata pārmaiņu ierobežošanā, ministram plānotas arī citas nozīmīgas tikšanās ar vairāku valstu pārstāvjiem gan samita norises laikā, gan arī ministrs piedalās citos pasākumos, kas veltīti klimata pārmaiņu ierobežošanai.

Papildu informācija:
Agnese Vārpiņa
Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026478,e-pasts: agnese.varpina@varam.gov.lv
vwww.varam.gov.lv

 

 

 

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/