Drukāt
10.09.2019
Izsludināts konkurss nacionālā finansējuma saņemšanai
Saskaņā ar Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumu (apstiprināts 09.09.2019.) tiek izsludināts nacionālā finansējuma konkurss projektiem, kas 2019. gadā piedalīsies ES vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu konkursā.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, nacionālā finansējuma saņemšanai var pieteikties juridiska persona, kas jau ir izturējusi 2019. gada Eiropas Komisijas LIFE projektu konkursa uzsaukumu un iekļuvusi potenciāli finansējamo projektu sarakstā.

Visiem interesentiem, kas vēlas pieteikties nacionālajam finansējumam ir iespēja to darīt nolikumā paredzētajā procedurā. Pieteikšanās kartība, nacionālā finansējuma nolikums un iesnieguma veidlapa pieejama šajā dokumentā.

Šogad nacionālā finansējuma konkursā nav noteikts konkrēts pieteikšanās termiņš, jo interesentiem ir jāiesniedz savs pieteikums tiklīdz tiek saņemta Eiropas Komisijas izvērtēšanas vēstule par to, ka projekts ir iekļuvis potenciāli finansējamo projektu sarakstā.

NB! Sagatavojot pieteikumus EK programmas LIFE projektu konkursam, naudas summa, kuru plānots piesaistīt kā nacionālo finansējumu, norādāma kā pašu līdzekļi.

Madara Eihe
LIFE atbalsta vienības sabiedrisko attiecību speciāliste
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
Tālr.: 26555261
E-pasts: madara.eihe@vraa.gov.lv
www.lifeprogramma.lv


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/