Drukāt
03.09.2019
VARAM organizētajā vasaras skolā “Viedas pašvaldības” stiprināta plānošanas reģionu un pašvaldību kapacitāte ES fondu plānošanas un piesaistes jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Saldus novada pašvaldības organizētā vasaras skola – nometne ir noslēgusies. Četru dienu laikā no 20. līdz 23. augustam 57 plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas un projektu speciālisti apguva jaunas zināšanas un pilnveidoja prasmes Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas un īstenošanas jautājumos.

Iepazīšanās aktivitātes notika Eiropas sadarbības dienas gaisotnē, nometnes dalībniekiem prezentējot objektus, garšas un sajūtas, ar kurām pašvaldība izceļas Eiropas mērogā. Tādējādi dalībnieki akcentēja Eiropas sadarbības nozīmi pašvaldību attīstībā un kopīgi atzīmēja sasniegtos projektu rezultātus. Vairāk par Eiropas teritoriālās sadarbības projektiem Latvijā – www.interreg.lv.

Nometnes otrajā dienā akcents tika likts uz viediem risinājumiem ES fondu plānošanā un piesaistē teritoriju izaugsmei. Dalībnieki diskutēja par viedas pašvaldības konceptu kopumā un iepazinās ar konkrētiem viedu pašvaldību risinājumiem, pamatojoties uz pasaules tendencēm, starptautisko un Latvijas pieredzi. Ar savu pieredzi iepazīstināja pārstāvji no Tartu pilsētas Igaunijā, norādot, ka vieda pilsēta nav tikai tehnoloģijas, bet ir domāšanas veids un fokuss uz problēmu risināšanu labākas dzīves vides veidošanai. Savukārt, ar Latvijas pieredzi dalījās Cēsu novada, Saldus novada un Jūrmalas pilsētas pašvaldības. Šīs pašvaldības ir piedalījušās vai piedalās URBACT programmas projektos, gūstot plašu starptautisko pieredzi un strādājušas pie savai teritorijai atbilstošiem risinājumiem. Nometnes dalībnieki varēja iepazīties ar URBACT metodēm, pēc kurām vadoties kopīgi ar vieduma ekspertiem varēja rast viedus risinājumus projektu īstenošanai pakalpojumu efektīvai sniegšanai un ekonomiskās aktivitātes veicināšanai. Risinājumi tika meklēti efektīvākai pašvaldību un funkciju sniegšanai, t.sk. komunālajos, izglītības un kultūras pakalpojumos, labklājības, mobilitātes, uzņēmējdarbības veicināšanas un pārvaldes jomā.


Tika organizēta objektu apskate, iepazīstoties ar Saldus novada pašvaldības īstenotajiem ES fondu projektiem, tajā skaitā Saldus mūzikas un mākslas skolu un Saldus sporta skolas rekonstruēto sporta halli.

Trešajā dienā profesionālu treneru vadībā tika pilnveidotas nometnes dalībnieku komunikācijas prasmes, lai uzlabotu sabiedrības informētību par ES fondu ieguldījumiem teritorijās. Treniņa laikā dalībnieki sagatavoja video materiālus par ES fondu projektiem energoefektivitātes, uzņēmējdarbības, izglītības, ceļu u.c. jomās. Tāpat notika pieredzes stāstu vakars, dalībniekiem apmainoties pieredzē par ES fondu īstenotajiem projektiem, veiksmes un neveiksmes faktoriem.


Pēdējā nometnes dienā tika organizēta diskusija ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Kultūras ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem par ES fondu līdzšinējiem un plānotajiem ieguldījumiem, t.sk. diskutējot par projektu īstenošanā pieļautajām kļūdām un mācībām, kā arī turpmāk nepieciešamo ES fondu atbalstu teritoriju attīstībai. Papildu notika lekcija par darba ražīguma palielināšanu ES fondu projektu vadības kultūras uzlabošanai.

Noslēgumā visi dalībnieki saņēma VARAM apliecinājumu par dalību vasaras skolā – nometnē, apmainoties ar iespaidiem un nometnes ieguvumiem. Dalībnieki atzinīgi novērtēja vasaras skolas pasākumu, jo tas ir noticis radošā un pozitīvā atmosfērā, kā arī sniedzis jaunas zināšanas, uzlabojis komunikācijas prasmes, deva iespēju apmainīties pieredzē un iedvesmoties. Nākamā vasaras skola – nometne plānota 2020. gadā, Vidzemes plānošanas reģionā.Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/