Drukāt
10.07.2019
J. Pūce: Kopā ar ES Latvijai jābūt līderiem virzībā uz klimata pārmaiņu ierobežošanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) no 11.-12. jūlijam piedalīsies neformālajā Eiropas Savienības (ES) Vides ministru sanāksmē Somijā, kur  aicinās palielināt globālo klimata rīcību ambīcijas.

Sanāksmes organizatori – Somijas Prezidentūra ES Padomē – aicinājusi ministru J.Pūci būt vienam no ES dalībvalstu diskusiju veicinātājiem par klimata pārmaiņu ierobežošanu. Savā uzrunā ministrs plāno uzsvērt virzības uz klimatneitralitāti* nepieciešamību un sniegtās iespējas tautsaimniecībai. Viņš aicinās ES demonstrēt līderību Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Klimata rīcības samitā**, jo no tā varētu būt atkarīga ne vien ES nākotne, bet arī citu valstu gatavība rīkoties līdzīgi un klimata krīzes atrisinājums.

“Pāreja uz klimatneitralitāti 2050.gadā ir ilgtermiņa mērķis, kas nodrošinās ne vien klimata krīzes atrisinājumu, bet arī pakāpenisku konkurētspējas un labklājības uzlabošanos. ES, tai skaitā Latvijai, ir liels potenciāls “zaļo” tehnoloģiju un produktu attīstīšanā un ražošanā,” uzskata J.Pūce.

Ministrs sanāksmē akcentēs, ka ES jādod skaidrs signāls citām valstīm, privātajam sektoram, pilsoniskajai sabiedrībai un sabiedrībai kopumā par klimatneitralitātes sasniegšanas nepieciešamību un steidzamību.

Vides ministru diskusiju centrālais jautājums būs klimata pārmaiņu ierobežošana ES un gatavošanās ANO Klimata rīcības samitam septembrī. Ministri spriedīs par to kā ES varētu veicināt ANO Klimata rīcības samita panākumus. Tāpat plānotas sarunas par to, kas vēl ir nepieciešams, lai līdz šī gada beigām pabeigtu ES ilgtermiņa vīziju un ES ieguldījuma Parīzes nolīguma īstenošanā aktualizēšanu. Parīzes nolīgums ir pirmā vispārējā pasaulēs mēroga vienošanās klimata jomā, kuru līdz šim ratificējušas 185 valstis, tajā skaitā arī Latvija.

* Klimatneitralitāte ir situācija, kad saimnieciskā darbība un patēriņš neatstāj negatīvu ietekmi uz klimatu. Klimatneitralitātes sasniegšanu raksturo siltumnīcefekta gāzu līdzsvars, proti, visu emisiju samazināšana un nesamazināmo emisiju kompensēšana ar to piesaisti augos (g.k. mežos) vai uztveršanu un uzglabāšanu zem zemes.

**2019. gada 23. septembrī ANO Ģenerālsekretārs organizē Klimata rīcības samitu. Tā mērķis ir palielināt valstu klimata ambīcijas un klimata rīcību. Klimata rīcības samitā piedalīsies valstu, privātā sektora, pilsoniskās sabiedrības, reģionu un citu starptautisko organizāciju pārstāvji. Sīkāka informācija pieejama: https://www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml

Papildu informācija:                                                 
Agnese Vārpiņa
Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 27275745,e-pasts: agnese.varpina@varam.gov.lv
vwww.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 24.08.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/