Drukāt
13.06.2019
Ievadlekcija jaunajiem darbiniekiem par informācijas sistēmu drošības jautājumiem 13.06.2019.
Apmācības vada VRAA Informācijas sistēmu drošības pārvaldības nodaļas vadītājs Arnis Vārslavs
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 08.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/