Drukāt
04.06.2019
Vides investīciju fonds aptur finansējumu Ventspils mūzikas vidusskolai; pieprasa situācijas skaidrojumu
Latvijas Vides investīciju fonds (LVIF) pieprasījis Ventspils pilsētas pašvaldības iestādei “Komunālā pārvalde” informāciju par Ventspils mūzikas skolas būvobjekta atbilstības novērtēšanu ugunsdrošības prasībām, aktuālo situāciju projektā un veiktajām darbībām attiecībā uz būvprojekta atbilstības novērtēšanu līgumā noteiktajam un konstatēto trūkumu novēršanu, atsaucoties uz publiski izskanējušo informāciju par Iekšējā kontroles biroja konstatētajiem pārkāpumiem Ventspils mūzikas vidusskolas jaunās ēkas projekta realizēšanā. 

Līdz minētās informācijas saņemšanai un pārkāpumu novēršanai ir apturēta maksājumu pieprasījumu izskatīšana un maksājumu veikšana jaunās skolas projektam.

Ventspils mūzikas vidusskolas projekts ir saņēmis finansējumu Eiropas Emisijas kvotu izsoļu instrumenta (EKII) finansētā konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” ietvaros. Īstenoto projektu uzraudzību nodrošina LVIF.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir lūgusi LVIF nekavējoties ziņot par saņemto informāciju un plānoto rīcību, un nodrošināt atbilstošu EKII finansējuma izlietojumu.

Saskaņā ar publiski izskanējušo informāciju saistībā ar  projekta “Zema enerģijas patēriņa Ventspils Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles funkciju būvniecība, Lielajā laukumā 1, Ventspilī” būvobjekta atbilstības novērtēšanu ugunsdrošības prasībām, Iekšējās drošības birojs aizdomās par kukuļa pieņemšanu ir aizturējis vairākas amatpersonas. Turklāt, veicot atkārtotu ēkas novērtējumu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir sniedzis negatīvu atzinumu par ugunsdrošības prasību ievērošanu skolā.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/