Drukāt
10.04.2019
Pašvaldību reformas prezentācija
Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas prezentācijas pasākums
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/