Drukāt
10.04.2019
Vietējo pašvaldību reformas prezentācijas materiāli
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 03.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/Seminari/seminari_atr/