Drukāt
19.03.2019
VARAM valsts sekretārs R. Muciņš piedalās OECD Reģionālās attīstības politikas komitejas sanāksmē
2019.gada 19. – 20.martā Atēnās, Grieķijā notiek OECD Reģionālās attīstības politikas komitejas sanāksmē, kurā piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Rinalds Muciņš. Sanāksmē diskutē par reģionālās attīstības politikas nākotni, kas saskaroties ar globalizāciju, ietekmē ekonomiku, sabiedrību un vidi.

Sanāksme tiek rīkota, atzīmējot OECD Reģionālās attīstības politikas komitejas darbības 20.gadskārtu, tādējādi izceļot reģionālās politikas nozīmību, veicinot ekonomisko izaugsmi, sociālo iekļaušanu un ilgtspējīgu attīstību. Sanāksmē plānots pieņemt deklarāciju “Par politikām labākas nākotnes veidošanai reģioniem, pilsētām un lauku teritorijām”. Valsts sekretārs klātesošajiem prezentē Latvijas pieredzi un ieceres uzņēmējdarbības vides aktivizēšanai reģionos.

VARAM valsts sekretārs Rinalds Muciņš: “Lai arī deklarācija nav juridiski saistoša, tā ir izmantojama reģionālās politikas uzstādījumu plānošanā, tai skaitā, attiecībā uz vietējo pašvaldību lomas stiprināšanu un kapacitātes palielināšanu uzņēmējdarbības vides attīstībā un pakalpojumu efektivitātes uzlabošanā. Tāpat iespējams uzlabot pašvaldību teritoriju potenciāla izmantošanu.”

Diskusijas par reģionālo politiku OECD ietvarā Latvijai pašlaik ir aktuālas, jo VARAM ir uzsākusi Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam izstrādi. Pamatnostādnes noteiks reģionālās attīstības investīciju un pašvaldību un reģionu rīcībspējas stiprināšanas pasākumus reģionālo attīstības atšķirību samazināšanai.

Papildu informācija:

2019.gada 18.martā notiks ceturtā pilsētu mēru diskusija par iekļaujošu izaugsmi, savukārt 19.martā sinerģijā ar OECD Reģionālās attīstības politikas komitejas ministru līmeņa sanāksmi notiks  ministru un mēru apaļā galda diskusija.

OECD Reģionālās attīstības politikas komiteja izveidota 1999.gadā ar mērķi identificēt teritoriālo izaicinājumu būtību un sniegt atbalstu valdībām izvērtējumu un teritoriālo politiku uzlabošanā. Komiteja ir starptautisks forums politikas veidotājiem, lai pārrunātu, attīstītu un izplatītu uz pierādījumiem un inovācijām balstītu daudzlīmeņu, daudznozaru reģionālās attīstības politikas vīziju.

Prioritārie virzieni Latvijas sadarbībai ar Reģionālās attīstības politikas komiteju ir:

  • ekonomiskās izaugsmes veicināšana vietējās pašvaldībās un reģionos, t.sk., inovatīvi pārvaldes risinājumi, atbalsta instrumenti;
  • kapacitātes celšana vietējo pašvaldību un reģionu speciālistiem ilgtspējīgā teritoriju attīstības plānošanā un īstenošanā;
  • teritoriālās attīstības analīze, monitorings, datu pieejamība.
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 20.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/