Drukāt
08.03.2019
Finansējuma saņemšanai atbalstīti 16 projekti Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā

2019.gada 5. un 6.martā Mariehamnā, Ālandu salās, notika  Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Vadības komitejas sanāksme, kuras laikā tika izskatīti ceturtajā projektu konkursā iesniegtie pieteikumi. Finansējuma saņemšanai komiteja atbalstīja 16 projektu pieteikumus, no tiem 10 projekti ir ar Latvijas partneriem. Ceturtais projektu konkurss noslēdzās 2018.gada 16.novembrī ar 37 saņemtiem projektu pieteikumiem.

Kopā 10 projektos piedalās 20 partneri no Latvijas, pārstāvot Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Rīgas plānošanas reģionus, vairākas pašvaldības un augstskolas, kā arī nevalstiskās organizācijas. Trijos no apstiprinātajiem projektiem Latvijas partneri pildīs vadošā partnera lomu.

Projektu tematika pārstāv visas četras Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas prioritātes. 1.prioritātē “Konkurētspējīga ekonomika” ir apstiprināti trīs projekti, 2.prioritātē “Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana” – divi projekti, 3.prioritātē “Labi savienots reģions” finansējumu saņems viens projekts, savukārt, 4.prioritātē ir apstiprināti 4 projekti ar Latvijas partneriem.

Finansējuma saņemšanai apstiprinātie projekti ar Latvijas partneriem:

Seši regulārie projekti (t.i. ar projekta kopējo budžetu virs 200 000 EUR):

  • CB774 - Baltic Loop
  • CB776 - eMesai
  • CB786 - NatAc
  • CB766 - NOCCA
  • CB779 - Forest Trail
  • CB784 - BreedExpo

Četri mazie projekti (t.i. ar projekta kopējo budžetu līdz 200 000 EUR):

  • CB802 - RETHINK
  • CB806 - ActiveMoms
  • CB778 - Act Local
  • CB783 - MAMYFU

Visu 16 apstiprināto projektu saraksts pieejams programmas mājas lapā šeit:

http://centralbaltic.eu/content/4th-call-projects-have-been-selected-funding

Projektu īstenošanai Latvijas partneriem ir paredzēts piešķirt aptuveni 2,2 milj. EUR no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.

Tiek paredzēts, ka projekti ieviešanu uzsāks aptuveni maijā pēc tam, kad tiks izpildīti programmas izvirzītie papildu nosacījumi, kā arī noslēgts partnerības un finansēšanas līgums.

2019.gada rudenī Centrālā Baltijas jūras reģiona programma plāno rīkot piekto (un pēdējo) projektu konkursu. Detalizēta informācija par konkursa nosacījumiem un programmas prasībām tiks publicēta aprīļa beigās (http://centralbaltic.eu/content/5th-call-information). Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projektos sadarbojas partneri no Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas un Somijas, t.sk. Ālandu salām.

Sagatavoja:
Ilze Legzdiņa
Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas kontaktpunkta pārstāve  Latvijā
E-pasts: ilze.legzdina@varam.gov.lv
Tālr.: +371 67026588

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.12.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/