Drukāt
20.02.2019
Virtuālā realitāte kā pilsētplānošanas rīks – Cēsīs norisinājies Latvijas Plānotāju Forums

19.februārī Cēsu Izstāžu namā norisinājās Latvijas Plānotāju Forums, kuru Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Augmented Urbans” ietvaros rīkoja Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu.

Atklājot forumu, projekta eksperts, sociologs un pētnieks Viesturs Celmiņš atzīmēja, ka ir “PAR dzīvojamām pilsētām”, tādējādi lielākais uzsvars būtu jāliek uz iedzīvotāju jēgpilnu iesaisti pilsētas plānošanā un pārvaldībā. Tehnoloģijas ir tikai instruments, ar kuru palīdzību, iesaistot iedzīvotājus, veidot integrētas un ilgtspējīgas pilsētas. Ar ilgtspējību tiek saprasta pilsētu spēja pielāgoties sociālām, vides, un citām pārmaiņām, ar kurām pilsētas pastāvīgi saskaras.

Evija Taurene, Cēsu novada pašvaldības Galvenā teritorijas plānotāja, iepazīstināja ar “Augmented Urbans” projektu, kurā ir plānots izveidot dabas un apstādījumu teritoriju tematisko plānojumu projekta pilotteritorijai Cēsīs – Gaujaslīču un Cīrulīšu apkaimei.

Savukārt par Cēsu kūrorta teritorijas attīstīšanas plāniem Cīrulīšu apkaimē pastāstīja Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs. A.Egliņš-Eglītis arī norādīja, ka pilsētu plānošana maldīgi tiek attiecināta uz šauru speciālistu grupu, taču tajā ir nepieciešams iesaistīt iedzīvotājus, un aicināja ikvienu ar forumā gūtajām atziņām dalīties tālāk ar kolēģiem.

Projektā piesaistītā eksperte Gunita Kuļikovska stāstīja par plānošanu ar XR (jeb extended reality) rīkiem, kurus izmantojot “lietotāja pieredzi var pacelt nākamajā līmenī”. Virtuālās realitātes risinājumu izmantošana palīdz ieskicēt vīziju, veidojot iesaistīto pušu vienotu izpratni. G.Kuļikovska aicināja pašvaldības iet digitalizācijas virzienā, radot savas pilsētas digitālo versiju jeb ‘digitālo dvīni’, un norādīja, ka pilsētām ir iespējams piemeklēt sev ekonomiski visizdevīgāko variantu, kā arī ilgtermiņā virtuālās realitātes risinājumu izmantošana atmaksājas.

Forumā piedalījās vismaz 70  plānotāji, arhitekti un teritorijas attīstības speciālisti no dažādām institūcijām – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, VASAB sekretariāta, Rīgas pilsētas arhitekta biroja, Vidzemes plānošanas reģiona un Rīgas plānošanas reģiona, un pilsētu pašvaldībām, kā arī arhitektūras un pilsētplānošanas studenti no vairākām Latvijas augstskolām.

Projekta ilgums ir trīs gadi ar noslēgumu 2021.gadā, tādējādi projekta gaitā apredzēti vairāki plānotāju forumi, tai skaitā starptautisks forums šī gada rudenī. Projekts piedalīsies arī sarunu festivālā LAMPA.

Projektu “Augmented Urbans” jeb “Vizionāra un uz līdzdalību vērsta attīstības plānošana un integrēta pilsētu pārvaldība ilgtspējīgām pilsētām” īsteno desmit partneri no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas un Latvijas, ar Somijas Metropolia Lietišķo zinātņu universitāti kā vadošo partneri. Projekta rezultātā paredzēts izstrādāt piecu pilsētu (Latvijā tās ir Cēsis) integrētus teritoriju attīstības plānus, iesaistot mērķa grupas – pilsētas attīstības speciālistus, augstskolu studentus, pētniekus, apkaimju iedzīvotājus, ievērojot katras projektā izvēlētās teritorijas specifiku. Kā instrumentus urbāno teritoriju plānošanā ir paredzēts izmantot papildinātās realitātes, virtuālās realitātes un jauktās realitātes risinājumus. Projekts tiek īstenots Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros.

Projekta aktivitātēm var sekot līdzi interneta vietnēs:

https://www.augmentedurbans.eu un https://www.facebook.com/AugmentedUrbans/Sagatavoja:
Ilze Legdiņa
Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas kontaktpunkta pārstāve Latvijā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākais eksperts
Epasts: ilze.legzdina@varam.gov.lv
Tālr.+371 67026588

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/