Drukāt
12.02.2019
Seminārs "LIFE programmas info diena" 12.02.2019.
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/