Drukāt
21.01.2019
VARAM Valsts kancelejā iesniegusi precizētu Rīgas domes atlaišanas likumprojektu

Šī gada 21.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir papildinājusi Rīgas domes likumprojektu un iesniegusi to Valsts kancelejā. Likumprojekta precizēšana veikta, ņemot vērā Ministru prezidenta 2018.gada 21.decembra rezolūcijā noteikto, pieaicinot vairāku iesaistīto institūciju pārstāvjus.

VARAM izstrādātajā likumprojektā iekļauti vairāki precizējumi, tai skaitā anotācijā iekļauta informācija par nopietnu risku, kas var apdraudēt pašvaldības stabilitāti un budžetu. Proti, par risku, kas saistīts SIA “Rīgas satiksme” sadarbības partneru un kreditoru izsniegtajiem aizdevumiem 200 milj. eiro apmērā. Sadarbības partneri un kreditori var pieprasīt izsniegtos aizdevumus atgriezt nekavējoties, ņemot vērā iespējamās nelikumīgās darbības SIA “Rīgas satiksme”, ko pašlaik izmeklē tiesībsargājošās iestādes. Turklāt, iepazīstoties ar Komercķīlu reģistrā publicēto informāciju, secināms, ka kopējais komercķīlu apjoms sasniedz pat aptuveni 300 miljonus eiro. Komercķīlas atgriešanas pieprasīšana var apdraudēt sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu Rīgas pilsētā un radīt būtisku papildus izdevumus Rīgas pašvaldības vai valsts budžetam. Jāuzsver, ka 300 miljoni eiro ir aptuveni 35 % no visa pašvaldības budžeta, līdz ar to pastāv risks, ka var tikt apdraudēta arī citu pašvaldības funkciju izpilde.

Likumprojekta anotācijā arī norādīts, ka Rīgas pašvaldība nav veikusi nepieciešamās darbības, lai savlaicīgi nodrošinātu Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta prasības, t.i. nav nodrošinājusi atbilstošā procedūrā atkritumu apsaimniekotāja/-u noteikšanu pašvaldības teritorijai, kā arī nav noslēgusi līgumu/-us par atkritumu apsaimniekošanu. Turklāt, Rīgas dome līdz šim nav nodrošinājusi Ministru kabineta noteikumos Nr.184* minēto prasību ieviešanu, kas, savukārt ļoti būtiski var ietekmēt iespēju Latvijai noteiktajā termiņā izpildīt noteikto pienākumu līdz 2020.gadam nodrošināt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, to pārstrādi vai materiālu reģenerāciju 50 % apjomā (pēc svara) no kalendāra gadā radītā sadzīves atkritumu daudzuma.

Ne mazāk būtisks ir papildinātais punkts anotācijā, ka no 119 pašvaldībām Rīga ir vienīgā pašvaldība, kas noteiktajā termiņā atbilstoši paredzētajai kārtībai nav pieslēgusies Būvniecības informācijas sistēmai. Tādējādi Rīgas pilsētas pašvaldības rīcība, vilcinoties noslēgt sadarbības līgumu par Būvniecības informācijas sistēmas lietošanu, ievērojami kavē normatīvā regulējumā paredzēto prasību īstenošanu un pārkāpj normatīvo aktu prasības.

Atgādinām, ka šī gada 15.janvārī tika aizvadīta iesaistīto institūciju kopīga sanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no VARAM, Tieslietu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Centrālās vēlēšanu komisijas, Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas. VARAM precizēto Likumprojektu sanāksmē atbalstīja Tieslietu ministrija. Savukārt likumprojektu nesaskaņoja Latvijas Pašvaldību savienība, uzskatot, ka tajā nav ietverts domes atlaišanas pamatojums un Latvijas Lielo pilsētu asociācija, galvenokārt, norādot, ka likumprojekta anotācijā nav informācijas, kas apstiprinātu un pierādītu šāda pārkāpuma esamību. Likumprojektam nepiekrita arī Valsts kanceleja, savukārt Pārresoru koordinācijas centrs iebildumus nepauda.

Saistītā informācija:
15.01.2019  VARAM virzīs precizēto RD atlaišanas likumprojektu iesniegšanai MK
08.01.2019  VARAM veiks likumprojekta par Rīgas domes atlaišanu precizēšanu atbilstoši Ministru prezidenta norādītajiem priekšlikumiem
18.12.2018  VARAM saņemti FM un TM atzinumi par Rīgas domes atlaišanas likumprojektu
17.12.2018  Ministrs K.Gerhards valdībā iesniedzis likumprojektu par Rīgas domes atlaišanu

Papildu informācija:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.08.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/