Drukāt
10.01.2019
VARAM notiks Baltijas jūras reģiona valstu Telpiskās plānošanas un attīstības komitejas Trio sanāksme
2019.gada 10.janvārī VARAM notiks Baltijas jūras reģiona valstu Telpiskās plānošanas un attīstības komitejas Trio sanāksme. VARAM ir šīs komitejas prezidējošā valsts līdz š.g 1. jūlijam
Sanāksmes darba kārtības galvenie jautājumi ir Baltijas jūras reģiona telpiskās plānošanas iniciatīvas – VASAB - semināra, kas notiks š.g. 22. janvārī Šverīnē, Vācijā, “Urbānā dimensija telpiskās plānošanas politikā Baltijas jūras reģionā, urbanizācijas tendences un perspektīvas” programma, gatavošanās nākamajai VASAB ministru konferencei, ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam aktualitātes un jūras telpiskā plānošana. 

Trio sanāksmes laikā tiks apspriesti nākamās Baltijas jūras reģiona valstu Telpiskās plānošanas un attīstības komitejas sēdes, kas notiks š.g. 23. janvārī Šverīnē, darba kārtības jautājumi.
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.06.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/