Drukāt
10.01.2019
VARAM aicina pieteikties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektu platformu konkursā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina pieteikties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projektu platformu konkursā, kas atvērts līdz 2019.gada 31.janvārim.

Projektu platformu konkursa mērķis ir palielināt Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam un citu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ietekmi Baltijas jūras reģionā. Projekta platformām jānodrošina projektu rezultātu intensīvāku izmantošanu, ilgtspēju un pārnesamību.

Projektu platformu var veidot vismaz divi projekti, kas finansēti Interreg Baltijas jūras reģiona programmā un vismaz viens projekts, kas finansēts no citām Eiropas Savienības fondu programmām šādos tematiskajos virzienos:

  •  pētniecība un inovāciju infrastruktūra;
  • viedā specializācija;
  • jūras atkritumu apsaimniekošana;
  • jūras telpas pārvaldība;
  • klimata pārmaiņas un to mazināšana.

Projekta partnerībā jāiesaistās vismaz trīs partnera iestādēm no trīs dažādām programmas dalībvalstīm (Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Latvija, Lietuva, Polija, Zviedrija, Norvēģija, Krievija, Baltkrievija). Vienam no partneriem jāuzņemas Vadošā partnera loma, pārējie partnerībā iesaistītie piedalās kā projekta partneri.

Kopējais platformas finansējums var būt līdz 1 MEUR. Plānots, ka konkursā tiks finansētas 4-6 projektu platformas. Projektu platformu īstenošanas ilgums līdz 26 mēnešiem.

Projektu platformu Vadošajiem partneriem nepieciešams veikt obligātās konsultācijas ar programmas Vadošo iestādi/Kopīgo sekretariātu par projekta platformas ideju, lai saņemtu piekļuvi projekta pieteikuma ievietošanai elektroniskajā sistēmā (BAMOS).

Vairāk informācija par projektu platformu konkursu, projekta idejas veidlapa un citi dokumenti: https://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/project-platform-calls/second-call-for-project-platform-applications.html

Jautājumu gadījumā sazināties ar Programmas Vadošās iestādes/Kopīgā sekretariāta pārstāvi Rīgā: Jeļenu Kolosovu (elena.kolosova@interreg-baltic.eu, tālr.: +371 28 30 224 5).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu 2014.-2020.gadam, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas īstenošanas koordinācijai Latvijā. Kontaktpersona VARAM: Ilga Gruševa (ilga.gruseva@varam.gov.lv; tālr.: +371 67026472).

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.06.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/