Drukāt
08.01.2019
VARAM veiks likumprojekta par Rīgas domes atlaišanu precizēšanu atbilstoši Ministru prezidenta norādītajiem priekšlikumiem

Rīgā, 2019.gada 8.janvārī. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) saņemto Ministru prezidenta (MP) rezolūciju par “Rīgas domes atlaišanas likuma” precizēšanu atbilstoši norādītajiem priekšlikumiem, VARAM jau tuvākajā laikā organizēs starpinstitūciju sanāksmi likumprojekta apspriešanai. Pamatojoties uz saņemtajos atzinumos norādītajiem priekšlikumiem, VARAM jau notiek aktīvs darbs pie attiecīgā likumprojekta precizēšanas un papildināšanas.

VARAM organizēs starpinstitūciju sanāksmi, kas norisināsies nākamās nedēļas sākumā, kurā piedalīties aicināti pārstāvji no Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Centrālās vēlēšanu komisijas, Pārresoru koordinācijas centra, Valsts Kancelejas un Valsts kontroles. Pēc sanāksmes VARAM tiks veikta saņemto viedokļu un priekšlikumu analīze, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošinās precizējumu iekļaušanu sagatavotajā likumprojektā. Kā arī, ņemot vērā likumprojekta izstrādes un virzības procesu, ministrija likumprojektu virzīs iespējami operatīvi.

Par VARAM sagatavoto Rīgas pašvaldības domes atlaišanas likumprojektu jau iepriekš tika saņemts likumprojekta saskaņojums no Tieslietu ministrijas, kā arī saņemti atzinumi no Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas.

VARAM uzsver, ka ir saņemta MP rezolūcija precizēt likumprojektu atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem un iesniegt Ministru kabinetā, taču saņemtajā dokumentā nav norādīts pieprasījums, aicinājums vai pamatojums ministram Kasparam Gerhardam Rīgas pašvaldības domes atlaišanas vietā izvērtēt tikai pašvaldības mēra atlaišanu.

Papildu informācija:

Santa Vaļuma
Ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026463, e-pasts: santa.valuma@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.06.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/