Drukāt
30.10.2018
Seminārs "Zaļā iepirkuma piemērošana pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem" 30.10.2018.
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/