Drukāt
07.11.2018
Noskaidroti II “Investīcijām draudzīgākās pašvaldības” indeksa laureāti
Rīga, 2018.gada 7. novembrī. VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā) norisinājās Latvijas Biznesa savienības organizētā II “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība” indeksa atvēršana. Par investīcijām draudzīgāko pašvaldību reģionālas nozīmes attīstības centru novadu pašvaldību grupā tika atzīts Aizkraukles novads, savukārt 89 novadu pašvaldību grupā – Mārupes novads. Republikas pilsētu grupā par uzvarētāju jeb investīcijām draudzīgāko pašvaldību tika atzīta Ventspils pilsēta.

Indeksa mērķis ir novērtēt pašvaldību ieguldījumu investīcijām un uzņēmējiem draudzīgas vides izveidošanā, vienlaikus akcentējot pašvaldību nozīmību uzņēmējdarbības sekmēšanas jomā vietējā līmenī.

Rinalds Muciņš, VARAM valsts sekretārs: “Indeksa rezultāti uzskatāmi atklāj, ka pašvaldības ne tikai īsteno dažādus atbalsta pasākumus, kas veicina uzņēmējdarbību, bet arī, ka tie ir specifiski pielāgoti katras konkrētās pašvaldības situācijai un uzņēmēju vajadzībām. Mēs uzskatām, ka pašvaldību savstarpēja salīdzināšana attīsta labvēlīgu konkurenci gan starp pašvaldībām, gan uzņēmējiem. Tā arī ir laba iespēja iepazīt citu pašvaldību pieredzi un gūt ierosmi jaunām idejām, ko īstenot savos novados.”

Indeksa aprēķinu veido divas būtiskas daļas – statistika par 2017.gadu tādos rādītājos, kā, piemēram, uzņēmuma ienākuma nodoklis, ko attiecina pret pašvaldību uz 1000 iedzīvotājiem, darbinieku skaits uzņēmumos pret iedzīvotāju skaitu, u.tml. Šādi statistikas dati izvēlēti, lai novērtētu uzņēmēju pozitīvo devumu sabiedrībai un pašvaldībām.

Otru indeksa daļu veido pašvaldību novērtējums to aktivitāšu kontekstā, kas ir paredzētas uzņēmējdarbības veicināšanai. Piemēram, pašvaldību paveiktais un sasniegtais, īstenojot atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai (t.sk. uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras veidošana) – biznesa ideju jeb grantu konkurss, pašvaldības nekustamā īpašuma nomas maksas atlaides, mazo ražotāju atbalsts izstādēs, u.c. pasākumi. Tāpat, tika novērtēta arī pašvaldību sadarbība ar dažādām organizācijām uzņēmējdarbības sekmēšanas pasākumos. II “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība” indeksa sagatavošanas procesā lielu ieguldījumu veica plānošanas reģionu uzņēmējdarbības centru speciālisti, kuri veica apkopojumu un izvirzīja trīs katra reģiona rezultatīvākās pašvaldības, kuras īsteno dažādus atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai.

Indekss “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība” tiek aprēķināts jau kopš 2016.gada, to veic Latvijas Biznesa savienība sadarbībā ar VARAM un SIA “Lursoft”.

Papildu informācijai:
Vita Krieviņa
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV 1494
Tālr.: 67026533


 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.05.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/