Drukāt
29.10.2018
Ainavu dārgumu elektroniskā krātuve
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.12.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/aktuali/