Drukāt
10.10.2018
Par vērienīgāko dabas inventarizāciju Latvijas vēsturē tapusi filma “Dabas skaitītāji”

Jau šo piektdien, 12. oktobrī, kinoteātrī “Splendid Palace” notiks pirmizrāde televīzijas filmai “Dabas skaitītāji”. Filma tapusi, visu vasaru sekojot vērienīgākajai dabas inventarizācijai Latvijas vēsturē – dabas skaitīšanai, ko īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Filma tiks demonstrēta arī Latvijas Televīzijā, un to būs iespējams noskatīties interneta platformās.

Cik vērta ir Latvijas daba? Kā atrast līdzsvaru starp saimniekošanu un dabas aizsardzību? Kā apzināt to, kas mums pieder un kā to nepazaudēt? Tie ir jautājumi, uz kuriem atbildes tiek meklētas nupat tapušajā filmā.

Eiropas Savienības nozīmes biotopus – bioloģiski vērtīgus zālājus, mežus, purvus, avoksnājus, cilvēka maz ietekmētu jūras piekrasti un kāpas, upes, ezerus, alas un iežu atsegumus  – jau otro gadu uzskaita vairāki simti ekspertu, kas ir vieni no zinošākajiem savas jomas pārstāvjiem Latvijā. Filmas autori seko viņu darbam.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards: “Lai ikviens no mums, kā valsts mērogā, tā arī ikdienas gaitās, varētu pieņemt atbildīgus lēmumus, kas veicinās mūsu Latvijas vides saudzēšanu un saglabāšanu ilgtermiņā, ir būtiski izzināt dabas dažādību. Paveiktā dabas skaitīšana ikvienam Latvijā – iedzīvotājiem, uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, sniedz iespēju iegūt detalizētu informāciju par biotopu kvalitāti un izplatību dabā. Biotopu apzināšana veicinās tālredzīgu lēmumu pieņemšanu arī tautsaimniecības attīstībā. Turklāt biotopu kartēšana Latvijā sniegs stabilu pamatu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu pilnvērtīgai aizsardzībai.”

Divas dabas skaitīšanas sezonas Latvijas teritorijā jau aizvadītas, un priekšā vēl noslēdzošā, ko dabas skaitītāji veiks nākamgad.

“Cilvēces izaugsmes un inteliģences izaicinājums ir izzināt dabas likumsakarības, kas nodrošina cilvēka eksistenci fiziskā plānā. Dabas skaitīšana ir ļoti nozīmīgs process, jo mūsu dabas izpratne un tai atbilstīgas rīcības ikdienas dzīvē un darbā ir tieši un cieši saistītas ar mūsu veselību, veiksmi, dzīves ilgumu un kvalitāti,” norāda Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks.

Filmu “Dabas skaitītāji” veidojusi filmu kompānija “Skuba films” sadarbībā ar komunikāciju aģentūru “Baltic Communication Partners”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldi.

Par dabas skaitīšanu

Dabas skaitīšana jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” pirmo reizi veic visas Latvijas dabas dzīvotņu inventarizāciju, kā arī līdz 2023. gadam izstrādās 5 sugu aizsardzības plānus (sugu grupai dzeņi, pūces, roņi un platausainajam sikspārnim un dīķa naktssikspārnim) un dabas aizsardzības plānus 20 esošām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Plašāk par dabas skaitīšanu www.skaitamdabu.gov.lv.

Kontaktinformācijai:

Sandijs Semjonovs, “Skuba films”, sandijss@hotmail.com, 29449464

Sandra Baltruka, “Baltic Communication Partners”, sandra.baltruka@bcp.lv, 26428418

Ilze Reinika, Dabas aizsardzības pārvalde, ilze.reinika@daba.gov.lv, 27858275

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.06.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/