Drukāt
10.10.2018
VARAM izdevusi būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecībai
Rīga, 2018. gada 10. oktobris. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izdevusi būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem un būvdarbu uzsākšanai nosacījumiem, Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecībai.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards: “Veidojot memoriālu Padomju okupācijas upuru piemiņai, mēs – Latvijas sabiedrība, varam paust atbalstu un cieņu tiem, kuri mūsu valsts vēsturē ir piedzīvojuši neiedomājamas ciešanas. Laikam ejot uz priekšu, pagātnes notikumi arvien attālinās, tādēļ ir īpaši svarīgi saglabāt un jau šodien nostiprināt zināšanas par mūsu tēvzemes vēsturi. Memoriāls nesīs vēstures liecības un godinās represētos tautiešus. Tikai izprotot pagātnes notikumus ir iespējams virzīties uz gaišāku nākotni.”

Būvniecības ieceres iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā saņemts no SIA “Taktila”. Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla ((pieminekļa) vides objekts)) būvniecības ieceres realizācijas vieta ir Latviešu strēlnieku laukums 1, Rīga. Būvatļauja stājas spēkā (vai atteikums izdot būvatļauju) ar 2018.gada 11.oktobri. Lēmums par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu to izdot, pieņemts 2018.gada 9.oktobrī, lēmuma Nr. BIS-BV-4.2-2018-526. * 

Saskaņā ar Latvijas Okupācijas muzeja likumu VARAM pilda būvvaldes funkcijas un neīsteno Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības projektu. 

*Informācija sniegta, ievērojot Latvijas Okupācijas muzeja likuma 6. panta ceturtajā daļā un Būvniecības likuma 14. panta sestajā daļā noteikto. 

Papildus informācijai: 
Santa Vaļuma 
Ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026463, e-pasts: santa.valuma@varam.gov.lv
 www.varam.gov.lv
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.06.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/