Drukāt
09.10.2018
VARAM piedalās starptautiskā projekta „Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai” (FIRESPOL) īstenošanā
Rīga, 2018. gada 9. oktobris. – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) piedalās starptautiskā projekta „Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai” (FIRESPOL) īstenošanā, kurā kopā iesaistīti partneri no sešām valstīm – Latvijas, Polijas, Vācijas, Īrijas un Horvātijas. Vadošais partneris ir Spānijas organizācija „Extremadura Energy Agency” (AGENEX).
VARAM kā projekta partnera galvenais uzdevums ir izstrādāt rīcības plānu, kas ietvers priekšlikumus nacionālo politikas plānošanas dokumentu pilnveidošanai Eiropas Savienības fondu investīciju piešķiršanas nosacījumu pašvaldību ēku energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu (turpmāk – AER) izmantošanas veicināšanas jomā. 

Visu projektu partneru sadarbības līgums par projekta FIRESPOL īstenošanu parakstīts 25.septembrī. FIRESPOL tiek īstenots no 2018.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 31.maijam ar starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam atbalstu. Projekta FIRESPOL kopējais mērķis ir veicināt finansējuma piesaisti AER jomai. Projekta ietvaros tiks izvērtēti katra partnera labās prakses piemēri AER jomā, it sevišķi piesaistot privāto finansējumu un finanšu instrumentus.

Plašāka informācija par projektu ir pieejama VARAM tīmekļa vietnē: /lat/darbibas_veidi/reg_att/projekti/firespol/?doc=26309, kā arī projekta FIRESPOL tīmekļa vietnē: https://www.interregeurope.eu/firespol/

Papildu informācija: 
Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.06.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/