Drukāt
09.10.2018
Ielūdzam uz Modernizācijas fonda praktisko semināru
2018. gada 24. oktobrī notiks seminārs “Energosistēmu modernizācija, izmantojot ETS bāzētus instrumentus - Modernizācijas fondu un bezmaksas kvotu piešķiršana enerģētikas nozarē”. Semināru Eiropas Komisijas vārdā organizē ICF un Eclareon sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
Pārskatītā Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) direktīva paredz divus mehānismus enerģētikas sistēmu modernizēšanai dalībvalstīm, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju tirgus cenās 2013. gadā nesasniedza 60 % no Savienības vidējā rādītāja, t.sk. Latvijai. Semināra mērķis ir pārrunāt un izskatīt iespējamās Modernizācijas fonda (ES ETS Direktīvas 10.d pants) un bezmaksas kvotu piešķiršanas enerģētikas nozarē (ETS direktīvas 10.c pants) mehānismu izmantošanas iespējas, kā arī investīciju vajadzības enerģētikas sektorā līdz 2030. gadam. 

 Papildus, sabiedrības izpratnes uzlabošanai par finansēšanas instrumentiem praktiskajā seminārā plānotas arī diskusija par galvenajām investīciju prioritātēm šādās jomās:

  • Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamajiem energoresursiem un tās izmantošana;
• Energoefektivitātes uzlabošana transporta, būvniecības, lauksaimniecības un atkritumu pārstrādes nozarēs; 
• Enerģijas uzglabāšana; 
• Transporta, sadales, centrālās siltumapgādes un starpsavienojumu tīklu modernizācija. 

Praktiskais seminārs sniegs iespēju apmainīties ar informāciju un apspriest iespējamu sadarbību iepriekš minētajos jautājumos. Seminārs notiks 2018. gada 24. oktobrī, plkst. 9.30-16.00 Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. Semināra detalizēta programma tiks izziņota tuvākajā laikā. 

Informatīvā piezīme par Modernizācijas fondu un 10.c pantu ir lasāma šeit

Lai reģistrētos semināram, lūdzu, izpildiet īsu tiešsaistes formu šeit
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/