Drukāt
04.10.2018
VARAM: Ministrs K.Gerhards paraksta sadarbības memorandu ar Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrību

Šī gada 4.oktobrī Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības (LSAB) prezidente Irēna Liepiņa parakstīja sadarbības memorandu, ar kuru abas puses apliecina apņēmību veicināt nozaru sociālā dialoga attīstību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē (IKT), pilnveidojot darba procesu, kas tiek veikts inovācijas un tehnoloģijas sabiedrības un strādājošo labā Latvijā. Tika veiktas arī pārrunas par ģenerālvienošanos - nozares koplīgumu, IKT nozarē. Memoranda parakstīšanā piedalījās arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks Edmunds Beļskis.

Ministrs Kaspars Gerhards: “Veicinot sadarbību starp valsts pārvaldi un arodbiedrībām, ir iespējams sniegt nozares darbiniekiem nepieciešamo atbalstu, kā arī drošības sajūtu. Kopīgiem spēkiem mēs varam veidot arvien kvalitatīvākus un atbilstošākus darba nosacījumus Latvijas IKT nozarē strādājošiem. Turklāt, uzlabojot nozares darba piedāvājuma standartus, ir iespējams veicināt aizbraukušo tautiešu atgriešanos savā dzimtenē. Jo pievilcīgāki un konkurētspējīgāki darba apstākļi tiks radīti šeit – Latvijā, jo vairāk motivācijas tautiešiem būs izvēlēties darbavietu Latvijā, nevis ārzemēs.

IKT  pakalpojumu nozarei ir liels attīstības potenciāls, tā izmantošana ir atkarīga no valsts, darba devēju un darbinieku nozīmīgiem lēmumiem un inovācijām. Plānots attīstīt ieceri izveidot Latvijas IKT digitālo prasmju pilnveides centru, vadoties pēc  Dānijas un Zviedrijas pozitīvās pieredzes. Abu pušu ieskatā tas ievērojami uzlabotu darba standartus, kā arī veicinātu aizbraukušo tautiešu remigrāciju. 

Dr. Irēna Liepiņa, LSAB prezidente: “Ir ļoti svarīgi digitālajā ērā un lielo tehnoloģisko izmaiņu priekšvakarā domāt par darbiniekiem. IKT kā vadošajai nozarei šajā jomā ir būtiski rādīt priekšzīmi - lai uzlabotos darbinieku situācija un lai sabiedrība saņemtu vēstījumu, ka digitalizācija strādā cilvēku labā. Ģenerālvienošanās IKT nozarē ir vislabākais instruments, lai nodrošinātu digitālo prasmju pilnveidošanu un atrastu pareizo balansu. Cienīga darba dienas priekšvakarā lielāko uzsvaru liekot uz cienīgu darbu - caur produktīvu darbu saņemt pietiekamus ienākumus, justies drošam darba vietā un saņemt adekvātu sociālo aizsardzību sev un savai ģimenei. Tādēļ vēlos pateikt sirsnīgu paldies ministram Kasparam Gerhardam par atbalstu tik būtiskā jautājumā! Paldies arī valsts sekretāra vietniekam IKT jomā Edmundam Beļskim par atsaucību un sadarbību!

Cienīga darba konferencē Eiropas Arodbiedrību konfederācijas vecākais padomnieks Marco Cilento atzina, ka valstī koplīgumiem jāaptver vismaz 60% strādājošo. Latvijā pašlaik koplīgumi aptver tikai 20% strādājošo. Tādēļ ir būtiski jāpaplašina koplīgumu tvērums strādājošo interešu augstākai aizsardzībai.

Papildus informācijai:
Santa Vaļuma
Ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026463, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/