Drukāt
12.09.2018
Mazie HES – apdraudējums videi vai zaļās enerģijas ražotāji?
Šī gada 27. septembrī Paņevežos, Lietuvā, notiks seminārs – diskusija “Mazās hidroelektrostacijas – draugs vai drauds?”. To organizē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kas ir vadošais partneris Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā ECOFLOW.
Līdz šim nedz Latvijā, nedz Lietuvā nav veikti plaši pētījumi par ūdens noteces izmaiņu ietekmi uz upju biotopiem un bioloģisko daudzveidību. Tāpēc projekta ECOFLOW rezultātā tiks izstrādāta metodoloģija ekoloģiskā caurplūduma (E-flow) noteikšanai, priekšlikumi grozījumiem nacionālajā likumdošanā, kas iekļautu ūdens resursu izmantošanas atļauju izsniegšanu un stratēģisko plānošanu, kā arī pret noteces svārstībām jūtīgo zivju sugu sarakstu Ventas un Lielupes upju baseinu apgabalos. 

Ūdens plūsmas regulācija mazo HES darbība rada nozīmīgu slodzi Latvijas-Lietuvas pārrobežu upju baseinos, kuros ierīkotas vairāk nekā 100 mazās HES. 88 no tām atrodas Latvijā, 16 – Lietuvā. To darbības rezultātā palielinās krastu izskalošanās un novērots ūdens trūkums mazūdens periodā, kas samazina ūdens organismiem pieejamo biotopu skaitu, bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu produktivitāti.

Seminārā eksperti skaidros projekta ECOFLOW būtību, stāstīs par hidroenerģētikas problēmām un izaicinājumiem normatīvo aktu prasībās, kā arī skaidros, kā pilotteritorijās – upēs, uz kurām atrodas mazās hidroelektrostacijas (HES) – tiek veikti mērījumi un prezentēs pirmos iegūtos aprēķinu un modelēšanas rezultātus, kas nepieciešami ekoloģiskā caurplūduma noteikšanai. Seminārs tiek organizēts divās paralēlās sesijās – latviešu un lietuviešu valodās.

Lai piereģistrētos semināram, interesentiem no Latvijas jāreģistrējas šeit (vietu skaits ierobežots), vai lūdzam sazināties ar projekta vadītāju Lindu Fībigu (linda.fibiga@lvgmc.lv, tālr. 67770027). 

Semināra norises laiks: 10:30 – 17:00 

Semināra dienas kārtība skatiet dokumenta beigās. 

Semināra norises vieta: Hotel Šermutas, Panevėžio aplinkkelio str. 5, Šilagalio village, Panevėžio district (Lietuva)

Papildinformācija:

Oskars Vizbulis

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sabiedrisko attiecību speciālists

Tālr.: +371 27337797


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 25.04.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/