Drukāt
Informācijas sabiedrības padomē diskutē par datos balstītas sabiedrības rīcības plāna izpildi
Rīga, 2018. gada 9. augusts. – Šodien vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards piedalījās Informācijas sabiedrības padomes sēdē, kuras laikā sanāksmes dalībnieki tika informēti par datos balstītas sabiedrības rīcības plāna izpildi, diskutēja par iespējām uzlabot Latvijas sniegumu Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa DESI jomās un uzklausīja informāciju par datu apmaiņas iespējām un attīstības plāniem starp būvniecības informācijas sistēmu un Valsts zemes dienestu. Sēdi vadīja Ministru prezidents Māris Kučinskis.
“Latvijas valsts pārvalde turpina uzlabot savu sniegumu digitālo pakalpojumu jomā. Esam uzstādījuši augstus mērķus valsts IKT resursu attīstībai un plānojam integrēt valsts pārvaldes platformas tā, lai iedzīvotājiem tās būtu iespējami ērti un viegli lietojamas, piemēram, lai valsts rīcībā jau esošā informācija netiktu pieprasīta atkārtoti, lai iedzīvotāju saziņa ar valsti būtu vienkārša un pēc iespējas bieži notiktu bezpapīra formā - digitāli. Šogad uzsākām oficiālās e-adreses ieviešanu, kas palīdzēs visām valsts un pašvaldību iestādēm izmantot vienotu saziņas kanālu ar iedzīvotājiem, kā arī turpinām darbu pie pārrobežu risinājumiem, kas dos iespēju Latvijas iedzīvotājiem piekļūt citu ES valstu digitālajiem pakalpojumiem ar Latvijas e-identifikācijas līdzekļiem, kas īpaši nozīmīgi ir tiem uzņēmējiem, kas strādā ES tirgū,” norāda K. Gerhards. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Edmunds Beļskis sēdes dalībniekus informēja par datos balstītas sabiedrības rīcības plāna izpildi, kas izstrādāts, lai veicinātu digitālās transformācijas procesu Latvijā un datos balstītu valsts un sabiedrības attīstību. Datos balstītas sabiedrības koncepts ir aktivitāte, kura fokusējas uz tehnoloģiju izmantošanas nepieciešamību uzņēmējdarbībā un valsts pārvaldē. Koncepts balstās uz brīvu pieejamību publiskajiem datiem, sabiedrības izglītošanu un iesaistīšanu caur atvērtajiem datiem, un inovatīvu produktu izstrādi. 

Ar prezentāciju par Digitālas ekonomikas un sabiedrības indeksu DESI 2018 E.Beļskis ierosināja diskusiju par iespējām uzlabot Latvijas sniegumu indeksa rādītāju jomās, ņemot vērā digitālās pārveides jeb transformācijas nozīmību digitālas ekonomikas un sabiedrības veidošanā. Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis prof. Edvīns Karnītis sniedza izvērtējumu par Latvijas tautsaimniecības digitalizācijai nozīmīgiem virzieniem DESI indeksa jomās, kam ir būtiskiem ietekme uz tautsaimniecības attīstību. DESI indeksa mērķis ir palīdzēt Eiropas Savienības dalībvalstīm apzināt jomas, kurās prioritāri jāiegulda un jārīkojas, lai izveidotu īstenu digitālo vienoto tirgu. Digitālās attīstības novērtējumi Eiropas Savienībā tiek veikti katru gadu. 

Sanāksmes dalībnieki deva konceptuālu atbalstu Ekonomikas ministrijas un Būvniecības valsts kontroles biroja paveiktajam, lai nodrošinātu elektronisku datu apmaiņu starp būvniecības informācijas sistēmu un Valsts zemes dienestu.

Informācijas sabiedrības padomes sanāksmē piedalās Informācijas sabiedrības padomes locekļi, tajā skaitā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Ekonomikas ministrs, Izglītības un zinātnes ministrs, Satiksmes ministrs, Tieslietu ministrs, Zemkopības ministrs, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāvji. 

Papildus informācijai: 
Kaspars Rūklis 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 24.03.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/