Drukāt
03.08.2018
Norisinājies seminārs “LIFE projektu budžeta sastādīšana”
24.jūlijā LIFE Atbalsta vienība rīkoja semināru “LIFE projektu budžeta sastādīšana”, kas bija paredzēts visiem LIFE programmas interesentiem.
Seminārs “LIFE projektu budžeta sastādīšana” tika organizēts ar mērķi veicināt vairāk sekmīgu Latvijas LIFE programmas projektu apstiprināšanu Eiropas Komisijā. Balstoties uz LIFE Atbalsta vienības gūto pieredzi, kas rāda, ka tieši kvalitatīva budžeta sastādīšana ir LIFE programmas projektu vājā vieta gan iesniedzot projekta pieteikumu Eiropas Komisijā, gan turpmākā projekta realizēšanas procesā, tika rīkots seminārs, kura laikā tika detalizēti apskatītas obligātās prasības un noderīgi ieteikumi LIFE budžeta sastādīšanā un sniegti praktiski padomi sekmīgai budžeta sadaļas aizpildīšanai LIFE eProposal sistēmā. 

Seminārā ar prezentācijām uzstājās Elīna Konstantinova no biedrības “Baltijas Krasti” un Inga Račinska no nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds”. Abas lektores ir pieredzējušas vairāku LIFE projektu pieteikumu gatavošanā un arī projektu īstenošanā, tādejādi informācija par budžeta sastādīšanu tika sniegta gan no projektu pieteikumu rakstītāju, gan no projektu ieviesēju skatu punkta, kas dalībniekiem ļāva izsmeļoši saprast – kā labāk sastādīt budžetu tā, lai vērtēšanas procesā saņemtu labāku vērtējumu un projekts tiktu atbalstīts un tā lai pēc tam nebūtu problēmas projekta ieviešanas laikā. 

Seminārs notika 24.jūlijā, viesnīcas “Radi un draugi” telpās, Rīgā un to apmeklēja 22 dalībnieki, kas pārstāvēja gan potenciālos projektu pieteicējus gan Klimata, gan Vides apakšprogrammā, gan jau pieredzējušus projektu īstenotājus un rakstītājus. 

Informācija par turpmākajiem LIFE semināriem pieejama vietnē www.lifeprogramma.lv sadaļā – “Pasākumi” vai vēršoties pie LIFE Atbalsta vienības speciālistiem – šeit. Informācija par turpmākajiem LIFE semināriem pieejama vietnē www.lifeprogramma.lv sadaļā – “Pasākumi” vai vēršoties pie LIFE Atbalsta vienības speciālistiem – pieejama šeit. 

Par programmu LIFE 

LIFE programma ir ES (Eiropas Savienības) finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību. LIFE programmas kopējais budžets laika posmam no 2018.–2020. gadam ir EUR 1 657 miljoni. EK apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī nacionālais finansējums. LIFE programma Latvijā darbojas no 2001. gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti 47 projekti.

Par LIFE Atbalsta vienību – projektu CAP LIFE LAT

CAP LIFE LAT (Projekts Nr. LIFE14CAP/LV/000002 “Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia”) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) veidots LIFE projekts ar mērķi veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Mārcēna Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas
LIFE Atbalsta vienības sabiedrisko attiecību speciāliste
 mob.: 26522008, baiba.marcena@lvafa.gov.lv
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.03.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/