Drukāt
ES normatīvie akti

Galvenie Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu veidi:

  • līgumi;
  • direktīvas;
  • regulas;
  • lēmumi.

Ar ES tiesību aktiem iespējams iepazīties EUR-Lex datu bāzē.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jautājumi skatāmi ES tiesību aktu direktorijas 14. un 15. sadaļā.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/es_vides_informacija/es_normativie_akti/