Drukāt
08.06.2018
Latvija atbalsta ES Publiskā sektora informācijas atkalzimantošanas direktīvas grozījumus
Šodien Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts ES Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomē Luksemburgā debatēs par grozījumiem Eiropas Savienības Publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas direktīvā, kas ir vērsti uz sabiedrības iespējām piekļūt valsts iestāžu rīcībā esošajiem datiem.
“Latvijai datu atvēršana ir svarīga. Jaunu datu kopu atvēršana dod iespējas uzņēmējiem radīt sabiedrībai jaunus inovatīvus pakalpojumus un sekmē konkurētspēju. Datu pieejamība ir būtiska arī digitālajai transformācijai un publiskā sektora datu atvēršana ir darba kārtībā” uzsver J.Eglīts. 

ES Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomē Latvija norāda, ka novērtē uzsāktās diskusijas par jaunu datu kopu atvēršanu un atbalsta, ka tālākās diskusijās būtu jārunā par dinamisko datu atkalizmantošanu un par augstas pievienotās vērtības datu atvēršanu. Sadarbībā ar IKT nozares pārstāvjiem, Latvija jau šobrīd strādā pie arvien jaunu datu kopu atvēršanas. Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra sēdē tika izskatīts VARAM sagatavotais informatīvais ziņojums par ģeotelpisko datu un Adrešu reģistra datu publicēšanu atvērto datu formātā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra sēdes protokollēmumam Ministru kabinets nolēma, ka nozīmīgākās ģeotelpisko datu kopas, kā arī Adrešu reģistrs sabiedrībai turpmāk būs pieejams bez maksas mašīnlasāmā formātā. Šobrīd norit sarunas ar valsts iestādēm par noziegumu statistikas, meteoroloģisko, tiešo valsts iestāžu izdevumu, vēlēšanu rezultātu u.c. datu publicēšanu Latvijas Atvērto datu portālā data.gov.lv.

Kaspars Rūklis, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026533, E-pasts: kaspars.ruklis@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 21.06.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/