Drukāt
05.06.2018
Norisinājies Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas Partneru seminārs

“Laipni lūgti aizraujošajā INTERREG pasaulē” – ar šādiem vārdiem Monika Balode, projektu koordinatore no Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas Kopīgā sekretariāta sveica jaunos projektu partnerus.

Seminārs, kas bija veltīts Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas trešajā projektu konkursā finansējuma saņemšanai atlasīto projektu partneriem Latvijā, notika 5.jūnijā Rīgā. “Ja piedalāties šajā INTERREG spēlē, tad jums ir jāzina tās noteikumi” – atzīmēja Monika. Semināra mērķis bija sniegt vispusīgu un noderīgu informāciju, lai atbalstītu partnerus projektu ieviešanā, kā arī veicinātu savstarpēju iepazīšanos un tīklošanos.

Projekta ieviešanas galvenie aspekti, publicitāte un komunikācija, partnera pārskata sagatavošana bija galvenās tēmas, kuras tika pārrunātas semināra pirmajā pusē. Dienas otrā daļa tika veltīta jautājumiem, kas ir saistīti ar finanšu vadību projekta ieviešanas gaitā. Finanšu Kontroles Institūcija (FKI) sniedza skaidrojumus un ieteikumus par iepirkuma procedūru, attiecināmajām izmaksām un biežāk pieļautajām kļūdām.

Jaunos projektu partnerus iedvesmot tika uzaicināti partneri, kuru projekti tiek īstenoti jau no 2015.gada. Liels paldies projektam HANSA (“Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai”) un tā partnerim - Vidzemes plānošanas reģionam - par dalīšanos projekta komunikācijas pieredzē. Kā uzsvēra Rūta Ročāne, projekta HANSA vadītāja, komunikācija projektā ir katra projekta partnera atbildība. Kopš projekta uzsākšanas HANSA ir izveidojies par atpazīstamību ieguvušu, krāšņu tūrisma zīmolu, tādējādi tas var kalpot kā labs piemērs arī citiem projektiem.

Inga Bērziņa, biedrības “Zemnieku saeima”  pārstāve pastāstīja par projektu “GreenAgri” un “Nutrinflow” īstenošanu un sniedza praktiskus ieteikumus finanšu vadībā, atskaitīšanās procesā un publicitātē. “Galvenais, īstenojot projektu, ir komandas darbs,” atzīmēja Inga.

Seminārā piedalījās ap 50 dalībniekiem: trešā konkursa projektu partneri no 18 partneru organizācijām, Nacionālās atbildīgās iestādes, Finanšu kontroles institūcijas (FKI), Programmas Kopīgā sekretariāta un Nacionālā kontaktpunkta.

Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam trešais projektu konkurss noslēdzās 2017.gada 30.novembrī. Tā ietvaros finansējuma piešķiršanai tika atlasīti 15 projekti, kuros piedalās 22 partneru organizācijas no Latvijas.

 

Trešā projektu konkursa kopsavilkums pieejams programmas mājas lapā!

Pilns finansēto projektu saraksts ir pieejams šeit!

Vispārīga informācija par programmu (latviešu valodā) ir pieejama šeit!

Finanšu Kontroles institūcijas (FKI) informācija ir pieejama šeit!

Semināra darba kārtība un prezentācijas ir pieejamas šeit!

 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Legzdiņa
Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam kontaktpunkts Latvijā
E-pasts: 
ilze.legzdina@varam.gov.lv
Tālr.: +371 67026588

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 21.06.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/