Drukāt
01.06.2018
Ministrs K.Gerhards piedalīsies starptautiskajā vides forumā “Sadarbības stiprināšana vides un ilgtspējīgas attīstības jomā Centrālāzijā”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards 2018. gada 3. - 8. jūnijā piedalīsies starptautiskajā vides forumā “Sadarbības stiprināšana vides un ilgtspējīgas attīstības jomā Centrālāzijā”, kas norisināsies Taškentā, Uzbekistānā. Ministrs vides forumā uzstāsies ar uzrunu "Pāreja uz efektīvu un videi draudzīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: Latvijas pieredze".

Tāpat darba vizītes laikā Taškentā ir paredzētas divpusējās tikšanās ar Uzbekistānas Ekoloģijas un vides aizsardzības valsts komitejas priekšsēdētāju Bahromu Kučkarovu (Bakhrom Kuchkarov), kuras laika ir plānots pārrunāt Latvijas un Uzbekistānas turpmākās sadarbības iespējas vides aizsardzības jomā, kā arī jautājumu par divpusējās darba programmas aktualizēšanu.

Plānotas arī tikšanās ar Uzbekistānas Republikas Lauksaimniecības ministrijas augsta līmeņa amatpersonām, lai pārrunātu divpusējās sadarbības iespējas ūdenssaimniecības jautājumu un vidi saudzējošas lauksaimniecības jomā, kā arī tikšanās ar Uzbekistānas Republikas Mājokļu un komunālo pakalpojumu ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbības iespējas energoefektivitātes veicināšanas jautājumos. Savukārt 8.jūnijā plānota uzstāšanās starptautiskā konferencē par Arāla jūras problemātiku.

Vizītes rezultāta plānots uzlabot divpusējās sadarbības attiecības starp Latviju un Uzbekistānu vides pārvaldības jautājumos, stiprinot turpmāko sadarbību un pieredzes apmaiņu tādās jomās kā atkritumu apsaimniekošana, ilgtspējīga ūdeņu pārvaldība u.c. Tiks stiprināta arī institucionālā sadarbībā ar Uzbekistānas Republikas institūcijām vides aizsardzības jautājumos, it īpaši ar Uzbekistānas Ekoloģijas un vides aizsardzības valsts komiteju. Kā arī tiks veicināta Latvijas uzņēmumu pieredzes pārnese uz Uzbekistānu atkritumu apsaimniekošanas, ūdenssaimniecības un vides monitoringa jautājumos.

Santa Vaļuma
Ministra padomniece
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20222000
E-pasts: santa.valuma@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 21.06.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/