Drukāt
14.05.2018
Apmācības EUMETSAT satelītu novērojumu datu izmantošanai klimata pētniecībā

Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) un VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) pirmo reizi rīko mācību kursus “Satelītu novērojumu datu izmantošana klimata monitoringā un klimata pētniecībā”. Kursi notiek no 14. līdz 18. maijam Rīgā.

Mācību kursu mērķis ir attīstīt esošo un jauno lietotāju prasmes un iemaņas, izmantojot Projekta satelītu novērojumu datu pielietošanai klimata monitoringā CM SAF (The Satellite Application Facility on Climate Monitoring) produktus, kā arī brīvi pieejamo programmatūru operatīvā klimata monitoringā un klimata pētniecībā. Kursu laikā dalībnieki arī tiks iepazīstināti ar Copernicus Climate Change Service (C3S) izstrādātiem klimatiskiem datiem (Climate Data Store).

Mācību kursu mērķauditorija ir nacionālo meteoroloģisko dienestu, universitāšu un dažādu pētniecības institūciju pārstāvji, kurus interesē ar satelītiem iegūto klimatisko novērojumu datu praktiska izmantošana. Kursi ietver gan skaidrojošas prezentācijas, gan darbu grupās, fokusējoties uz darbu ar konkrētiem projektiem, t.sk. dalībnieku pašu izvēlētu problemātiku.

Par EUMETSAT

EUMETSAT galvenie uzdevumi ir Eiropas Operatīvo meteoroloģisko satelītu sistēmas uzturēšana un attīstīšana, nodrošinot atbalstu meteorologiem potenciāli bīstamu laika apstākļu identificēšanā un monitorēšanā, tādejādi sabiedrībai un civilās aizsardzības dienestiem palīdzot mazināt nelabvēlīgo laika apstākļu sekas un aizsargāt cilvēku dzīvību un īpašumu. EUMETSAT sniegtā informācija ir arī būtiska, nodrošinot gaisa, jūras un sauszemes satiksmi, kā arī ikdienas uzņēmējdarbību daudzās nozarēs.

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides datus, sniedzot objektīvu un drošticamu informāciju par vidi sabiedrībai, valsts un pašvaldību institūcijām, veic vides monitoringu un nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, hidroloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

Oskars Vizbulis
Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Maskavas iela 165, Rīga, LV - 1019
Sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 27337797"
www.meteo.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 17.10.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/