Drukāt
14.05.2018
VARAM veicina Ziemeļu - Baltijas valstu sadarbību digitālajā jomā un paraksta deklarāciju par Mākslīgā intelekta attīstību

2018.gada 13.-14. maijā Stokholmā norisinās Ziemeļu – Baltijas valstu ministru sanāksme, kuras laikā notiek OECD* apaļā galda diskusija par sadarbību reģionā digitālajā jomā un tās  izaicinājumiem, Digitālās transformācijas procesu, kā arī vadošo tehnoloģiju uzņēmumu inovatīvo tehnoloģiju demonstrēšana.

Būtisks pamats Ziemeļu un Baltijas valstu sadarbībai digitālajā jomā bija 2017.gada aprīlī kopīgi parakstītā Ziemeļu Digitālā deklarācija un sekojošais deklarācijā noteikto prioritāro virzienu ieviešanas plāns 2018.-2020. gadam. Deklarācijas prioritāšu īstenošanai ir uzsākti un īstenoti vairāki būtiski projekti - eID sistēmu savietojamība Ziemeļu un Baltijas valstu starpā, nodrošinot ātrus un drošus savstarpējos pārrobežu elektroniskos pakalpojumus, kā arī veicināta 5G tehnoloģiju attīstība un sadarbība elektronisko iepirkumu standartu izstrādei.

Digitālās transformācijas procesi aptver visas tautsaimniecības nozares. Mūsu uzdevums ir nodrošināt visu sabiedrības gatavību aktīvi tajā iesaistīties. Jauniešu izglītošana, strādājošo digitālo prasmju pilnveide un sabiedrības spēja efektīvi izmantot tehnoloģiskā progresa sniegtās iespējas ir prioritāte, no kuras īstenošanas būs atkarīga mūsu sabiedrības gatavība jaunām pārmaiņām un konkurētspējai,” uzsver Latvijas delegācijas vadītājs Edmunds Beļskis.

Sanāksmes ietvaros viens no būtiskākajiem jautājumiem ir mākslīgā intelekta (MI) attīstība un tā efektīva izmantošana privātā sektora un valsts pārvaldes modernizācijai. Plānots, ka puses vienosies un parakstīs Deklarāciju par MI attīstību. Deklarācija paredz ciešāku sadarbību uzņēmējdarbības veicināšanai MI izmantošanai, ātrāku un drošāku piekļuvi datiem MI projektu īstenošanai, standartizācijas procesa pilnveidi un kopēju viedokļu harmonizēšanu Eiropas Savienības līmenī, vienlaicīgi nodrošinot savietojamību, drošību un privātumu.

E.Beļskis  norāda: “Esam gandarīti, ka Latvijas valsts iestādes iet kopsolī ar tehnoloģisko progresu un ievieš mākslīgā intelekta tehnoloģijas valsts pakalpojumu pilnveidei un kvalitātes uzlabošanai. Uzņēmuma reģistrs un CSDD ir tikai daži piemēri, kas izmantos mākslīgā intelekta tehnoloģijas un piedāvās virtuālo asistentu pakalpojumus.

Savukārt OECD apaļā galda diskusijā akcentēs digitālās transformācijas jautājumus OECD valstīs, kā arī apspriedīs kā vecināt digitālās inovācijas procesus privātajā sektorā un digitālo tehnoloģu izmantošanas iespējas publiskā sektora efektivitātes celšanai. Tiks uzsvērta arī pārrobežu elektronisko pakalpojumu attīstība un paplašināšana, mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas palielināšana izmantojot digitālās tehnoloģijas, kā arī digitālo prasmju nepārtrauktas pilnveides nodrošināšana visās vecuma grupās.

Pasākuma laikā vadošo tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvji sniedz ieskatu, kā izmantot digitālās tehnoloģijas un MI viedo pilsētu attīstībai, drošības jautājumu un enerģētisko uzņēmumu pārvaldībai, kā arī informācijas automatizētai apstrādei un robotizācijai.

Stokholmas sanāksmē Latviju pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jautājumos Edmunds Beļskis un Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors Valters Bajārs.

* OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/