Drukāt
Darba piedāvājumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Telpiskās plānošanas departamenta
Zemes politikas nodaļas
juriskonsulta valsts civildienesta ierēdņa amatu

 

Amata mērķis un galvenie pienākumi ir nodrošināt tiesību aktu projektu izstrādi zemes pārvaldības jomā un publisku personu nekustamo īpašumu atsavināšanas jomās.

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • izpratne par valsts pārvaldes iekārtu un vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē vai pašvaldībā;
 • zināšanas un vēlama pieredze tiesību aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē un virzībā;
 • zināšanas un darba pieredze zemes pārvaldības un publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas jomās;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • kompetences: darbs komandā, komunikācija, konceptuāla domāšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, ētiskums.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 21.saimes „Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi” IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa; mēnešalga no 1000 euro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus uzskati par nepieciešamu pievienot, līdz 19.04.2018. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Telpiskās plānošanas departaments” vai pa pastu (adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494). Tālrunis uzziņām 67026902.
Visa Jūsu iesniegtā informācija (t.sk. personas dati) tiks izmantota tikai Jūsu kandidatūras izvērtēšanai norādītajam amatam.
Personas datu pārzinis: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, adrese: Peldu iela 25, Rīga.

Amata apraksts
 
Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Investīciju uzraudzības departamenta
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākā eksperta
valsts civildienesta ierēdņa amatu
(divas amata vietas uz noteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot atzinumu par Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu Latvijas finansējuma saņēmēju iesniegto pārskatu un pamatojošo dokumentāciju par projekta ietvaros veiktiem izdevumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • veikt Latvijas finansējuma saņēmēju projekta ietvaros plānoto iepirkumu pirmspārbaudes un noslēgto iepirkumu līgumu pārbaudes;
 • veikt pārbaudi Latvijas finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas vietā, konstatējot sasniegtā rezultāta atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • veikt Latvijas finansējuma saņēmēju projektos konstatēto neatbilstību analīzi un sagatavot pamatotu argumentāciju par konstatēto neatbilstību;
 • savas kompetences ietvaros koordinēt sadarbību ar Eiropas Teritoriālo sadarbības programmu administrējošo iestāžu speciālistiem.

Prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība finansēs, ekonomikā, vadības zinātnēs, jurisprudencē vai citā sociālo zinātņu jomā, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām;
 • trīs gadu profesionālā darba pieredze Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu kontrolē vai uzraudzībā;
 • zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības fondu, t.sk. Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieviešanu;
 • zināšanas par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu, t.sk. Eiropas teritoriālās sadarbības programmu,  ieviešanas prasībām;
 • izpratne par Latvijas valsts pārvaldi, par Eiropas Savienības institucionālo uzbūvi un funkcijām;
 • darba pieredze publisko iepirkumu jomā;
 • zināšanas un vēlama darba pieredze neatbilstību izvērtēšanā un lēmumu projektu sagatavošanā Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu ietvaros;
 • zināšanas par normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā un komandējumu (darba braucienu) organizēšanas, uzskaites jomā;
 • kompetences: orientācija uz klientu, plānošana un organizēšana, komunikācija, analītiskās prasmes, prasme strādāt komandā, ētiskums;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas).

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (ierēdņa amatam noteikts 44.saimes „Ārvalstu finanšu instrumentu vadība” IIIB līmenis un 12.mēnešalgu grupa; mēnešalga līdz 1550 euro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi Eiropas teritoriālās sadarbības projektu uzraudzības (kontroles) jomā;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, līdz 02.05.2018. jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākais eksperts” vai pa pastu (adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494). Tālrunis uzziņām 67026902.

Visa Jūsu iesniegtā informācija (t.sk. personas dati) tiks izmantota tikai Jūsu kandidatūras izvērtēšanai norādītajam amatam.
Personas datu pārzinis: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, adrese: Peldu iela 25, Rīga.

Amata apraksts

Apliecinājuma forma par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
  


 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
izsludina atklātu konkursu uz
Elektroniskās pārvaldes departamenta
Valsts informācijas sistēmu nodaļas
biznesa procesu analītiķa amatu
(viena darbinieka amata vieta uz noteiktu laiku un
viena darbinieka amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē valsts informācijas sistēmu, valsts informācijas resursu, IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu koplietošanas komponenšu jomā;
 • sniegt atzinumus par citu valsts tiešās pārvaldes institūciju sagatavotajiem tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem valsts informācijas resursu un valsts informācijas sistēmu attīstības jomā;
 • piedalīties valsts informācijas sistēmu, valsts informācijas resursu, IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu koplietošanas komponenšu izveidošanas, attīstības un uzturēšanas procesu koordinācijā un attīstības plānošanā;
 • uzraudzīt valsts informācijas sistēmu, valsts informācijas resursu, IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu koplietošanas komponenšu izveidi, attīstību un uzturēšanu, apzinot un izvērtējot to attīstības un uzturēšanas problēmas;
 • apkopot, uzturēt un analizēt informāciju par valsts informācijas sistēmām, valsts informācijas resursiem, IKT infrastruktūru un informācijas sistēmu koplietošanas komponentēm;
 • sniegt atzinumus par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai un uzturēšanai.

Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, vadības vai informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju zinātņu jomā;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze komercsabiedrībā vai valsts pārvaldē;
 • izpratne par valsts pārvaldes iekārtu un vēlama pieredze tiesību aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē;
 • pieredze informācijas sistēmu un biznesa procesu analīzē;
 • izpratne par informācijas tehnoloģiju pielietošanas nozīmi valsts pārvaldes procesā;
 • zināšanas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā;
 • vēlamas zināšanas un prasmes darbā ar sistēmu modelēšanas rīkiem, tai skaitā datu, objektu un procesu modelēšanā;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • kompetences: darbs komandā, komunikācija, konceptuāla domāšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, ētiskums.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, dokumentu par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs, kā arī citus dokumentus, kurus uzskati par nepieciešamu pievienot, līdz 23.04.2018. sūti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai uz e-pasta adresi: personals@varam.gov.lv ar norādi “Konkurss – Elektroniskās pārvaldes departaments” vai pa pastu (adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494). Tālrunis uzziņām 67026902.

Visa Jūsu iesniegtā informācija (t.sk. personas dati) tiks izmantota tikai Jūsu kandidatūras izvērtēšanai norādītajam amatam.
Personas datu pārzinis: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, adrese: Peldu iela 25, Rīga.

Amata apraksts

Amata apraksts

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.04.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/slud/